Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Projekty

100 parafii na 100. lat Dzieła


Projekt  „100 parafii…” powstał jako inicjatywa w drodze do roku 2014  przy Sanktuarium Wierności w Otwocku-Świdrze. Jest to oryginalna forma apostolatu, wpisująca się w przygotowania do jubileuszu setnej rocznicy powstania Dzieła Szensztackiego w Polsce. Jego autorką jest nasza współsiostra, s. M. Judyta Osińska, która od października 2010 roku rozpoczęła jego realizację w stołecznej diecezji warszawsko-praskiej.

 

Projekt ma na celu zapoznanie wspólnot parafialnych z duchowością Szensztatu, z Matką Trzykroć Przedziwną, z działalnością apostolską Ruchu Szensztackiego i osobą naszego Założyciela. Projekt został pobłogosławiony przez Ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej, ks. abpa Henryka Hosera, który potwierdził go  wydaniem misji kanonicznej, określającej formalnie zakres projektu w diecezji.

 

W poszczególne niedziele, po ustaleniu z proboszczem miejsca, siostra M. Judyta podczas Mszy św. zapoznaje wspólnoty parafialne z duchowością Dzieła Szensztackiego, krótko z jego historią, z działalnością Ruchu Szensztackiego w Polsce, a przede wszystkim z Obrazem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i historią sanktuariów szensztackich.

 

Przed końcowym błogosławieństwem, następuje akt zawierzenia całej wspólnoty parafialnej Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej, Wychowawczyni nowego człowieka i nowej chrześcijańskiej społeczności. Siostra kieruje serdeczne zaproszenie do całej wspólnoty parafialnej, wraz z jej duszpasterzami do zorganizowania pielgrzymki  do Sanktuarium Wierności w Otwocku-Świdrze.

Po Eucharystii zainteresowani mogą otrzymać foldery na powyższe tematy z konkretnymi zaproszeniami na spotkania formacyjne w centrum Ruchu w Otwocku-Świdrze oraz obrazy MTA.

 

Siostra M. Judyta Osińska:

 

"Gdy rozpoczęły się przygotowania się do setnej rocznicy powstania Dzieła (2014), było we mnie głębokie przekonanie, że trzeba podejmować nowe inicjatywy, aby Ruch Szensztacki bardziej oddziaływał, był ofertą duszpasterską dla wielu ludzi…  W sercu powstała myśl, aby w diecezji, gdzie obecnie pracuję, parafie dowiedziały się o Szensztacie, aby ludzie poznali MTA i naszego Ojca. Powstał projekt apostolski: 100 parafii na 100. lat Dzieła

 

W ciągu roku, od października '2010 odwiedziłam 30 parafii, spotykając podczas niedzielnych Mszy św. ponad 237 tysięcy wiernych. W ten sposób nawiązałam kontakt z wieloma kapłanami, zapoznając ich Ruchem Szensztackim oraz z osobą Założyciela, sł. Bożego o. Józefa Kentenicha. Obserwuję z radością, że dzięki projektowi wiele osób przybywa do sanktuarium, przeżywają umocnienie swojej wiary, niektórzy korzystają z propozycji duszpasterskich i spotkań formacyjnych w naszym Ruchu.

 

W moim apostolskim działaniu doświadczam głębokiej prawdy słów św. W. Pallottiego, które chętnie powtarzał o. Założyciel: Maryja jest  wielkim Misjonarzem. Ona będzie działała cuda.


Rozpoczynając realizacje tego projektu apostolskiego, chciałam także dać odpowiedź na wezwanie Ojca Świętego Benedykta XVI do zaangażowania się na rzecz nowej ewangelizacji (12.10.2010) oraz na słowa bł. Jana Pawła II  "Przekazujcie dzieło waszego Założyciela i ubogacajcie nim życie Kościoła na drodze w nowe tysiąclecie!" (1985).

Obecne działanie apostolskie, animacja projektu jest dla mnie wielką łaską, głęboko wierzę, że Ojciec Założyciel jest blisko, że to On działa, a ja jestem tylko jego narzędziem, aby była oddana chwała Trójjedynemu Bogi i Maryi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt:

e-mail:  s.Judyta@szensztat.pl

 

 

 

« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写