Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Projekty

RÓŻAŃCOWA EWANGELIZACJA


Nowy projekt modlitewny przy Sanktuarium Wierności w Otwocku-Świdrze, jest apostolską odpowiedzią na znaki czasu i głos Kościoła. Rozpoczęty został w pierwszą niedzielę ADWENTU '2012.

 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do RÓŻAŃCOWEJ EWANGELIZACJI

- modlimy się każdego dnia w sanktuarium szensztackim

Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku- Świdrze o godz. 16.00

 

Założyciel Ruchu, o. Józef Kentenich nauczał, że szukając drogi w codzienności należy „trzymać rękę na pulsie czasu, a ucho przy sercu Boga”. Wierność tej zasadzie każe nam wsłuchiwać się w znaki czasu i nauczanie Kościoła, aby odpowiedzieć na wezwanie do dawania świadectwa. 

Ojciec św. Benedykt XVI wspólnie z Biskupami podczas ostatniego synodu wezwał m.in. do modlitwy różańcowej, która jest szkołą wiary i kluczem nowej ewangelizacji. Był to jeden ze znaków, który przynaglił do podjęcia inicjatywy RÓŻAŃCOWEJ EWANGELIZACJI, której celem budowanie kultury przymierza miłości z Bogiem i z ludźmi, powierzanie Bogu  intencji Kościoła św., Ojczyzny i naszych osobistych. Konkretnie:

Z RÓŻAŃCEM W RĘKU CHCEMY EWANGELIZOWAĆ

SIEBIE, RODZINĘ, PARAFIĘ i OJCZYZNĘ.

 

Animatorką projektu jest s. M. Judyta Osińska, która dzieli się:

"Do podjęcia tej inicjatywy czułam się przynaglona prośbami ludzi oraz doświadczeniem działania Matki Bożej w ich życiu. Od chwili, kiedy podjęłam działania apostolskie w ramach projektu: „100 parafii na 100. lat Szensztatu”, dociera do mnie wielkie wołanie ludzi o modlitwę oraz świadectwa o niezastąpionej roli Matki Bożej w otwieraniu ludzkich serc dla Chrystusa" (...).

 

Bł. Ojciec Św. Jan Paweł II, duchowy Patron Różańcowej Ewangelizacji, w Liście Apostolskim o Różańcu  Świętym w 2002 r., wskazując na wartość i znaczenie modlitwy różańcowej pisał:

„Różaniec to skarb, który trzeba odkryć... Zwracam się szczególnie do Was, drodzy Bracia w biskupstwie, kapłani i diakoni... Liczę na Was osoby konsekrowane... Patrzę na was wszystkich Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was rodziny chrześcijańskie, na Was osoby chore i w podeszłym wieku – na Was młodzi:  weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ja na nowo w świetle Pisma św., w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia. OBY TEN MÓJ APEL NIE POPADŁ W ZAPOMNIENIE NIE WYSŁUCHANY!...

Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa. Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem... W dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich – zwłaszcza tych, o których najbardziej się troszczymy”.

 

Podejmujemy ten apel, wzywający do modlitwy różańcowej, w sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku-Świdrze, aby stąd tym skuteczniej promieniował duch nowej ewangelizacji dla odnowy życia religijnego i moralnego w naszej  Ojczyźnie. 

W sanktuarium szensztackim prosimy Maryję, Matkę Trzykroć Przedziwną o wyproszenie łask:

• szczególnej wiary w Opatrzność Bożą i wiary w niepowtarzalne posłannictwo każdego człowieka;

• wewnętrznej przemiany,  która pomoże na nowo podjąć każdemu trud odnowionego życia, zgodnie z nauką Kościoła;

• zadomowienia w Sercu Boga i w sercu Maryi;
• gorliwości apostolskiej;

• wierności Kościołowi oraz duchowemu dziedzictwu  bł. Jana Pawła II.

 

Jeżeli ktoś nie może przybyć osobiście,  może się łączyć duchowo

z modlącymi się w sanktuarium!

 

Kontakt, więcej informacji:  

s. M. Judyta Osińska, animatorka RÓŻAŃCOWEJ EWANGELIZCJI:

e-mail: s.judyta@szensztat.pl;    tel. 603 219 519

 

                                     

 

« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写