Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Projekty

Szensztacka Szkoła Animatora


Projekt i pomysł Szensztackiej  Szkoła Animatora zrodził się wraz z przygotowaniami do I KONGRESU RODZINY SZENSZTACKIEJ w Polsce, który odbył się w październiku 2009 r. 


Celem tej formy szkolenia animatorów jest kształtowanie świeckich apostołów misji Szensztatu dla Ruchu i Kościoła w Polsce.w jest kształtowanie świeckich apostoł

 

Zespół programowy, a zarazem zespół prowadzących, tworzą: Jerzy Mika (Związek Rodzin), Mirosława i Paweł Kwas (Związek Rodzin), o. Romuald Kszuk (Instytut Ojców) i s. M. Estera Balcer (Instytut Sióstr Maryi). 

 

I edycja Szensztackiej Szkoły Animatora odbyła się w dwóch sesjach weekendowych na przełomie 2010/2011 r., w Centrum Krajowym Ruchu Szensztackiego w Otwocku-Świdrze -  więcej.

 

Tematyka zajęć w I edycji obejmowała między innymi  zagadnienia:

 

1. Posłannictwo Szensztatu

2. Tożsamość animatora
3. Posłannictwo osobiste i powołanie Ruchu
4. Wspólnota Ruchu Szensztackiego w Polsce
5. Apostolstwo i miejsce Szensztatu w Kościele
6. Wyzwania dnia dzisiejszego dla animatora
7. Elementy pracy w grupie
8. Role w zespole
9. Komunikacja interpersonalna
10. Warsztat pracy animatora
11. Wymiana doświadczeń animatorów
12. Szkła modlitwy
13. Szkoła biblijna
14. Formacja liturgiczna
15. Rozwój wspólnoty i rozwój osobisty w Rodzinie Szensztackiej
16. Refleksja i praca twórcza animatora

 

Do głównych form przekazu w projekcie należą  warsztaty i ćwiczenia, natomiast wykłady i wszelkie inne metody podające, staramy się zredukować do minimum.

 

Świadectwo uczestników:

"Z wielką nadzieją i entuzjazmem, ale i obawami uczestniczyliśmy w zajęciach Szkoły Animatora. Nie spodziewaliśmy się, że tak szybko będziemy musieli zdać egzamin praktyczny…

(...)  Z dnia na dzień musieliśmy przygotować się i przeprowadzić spotkania z dwoma grupami rodzin. Jedna grupa to rodziny, które dopiero zapoznają się z Szensztatem. W obu spotkaniach udało nam się przeprowadzić zaplanowany porządek spotkania.
Dzięki wskazówkom i informacjom uzyskanym w Szkole Animatora czuliśmy większą swobodę i pewność w prowadzeniu spotkań. Chcemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim wykładowcom Szkoły Animatora za ogrom przekazanej wiedzy, instrukcje i wielkie serce."

Grażyna i Andrzej, animatorzy z Poznania


 

II edycja Szkoły Animatora odbyła się w trzech sesjach w Centrum Ruchu w Otwocku-Świdrze przy Sanktuarium Wierności.

 

III edycja odbyła się także w 3 sesjach na przełomie 2012 i 2013 r. - grudzień 2012, luty 2013, kwiecień 2013.

Przejąć się posłannictwem Szensztatu!Jest wielką radością, że Szkoła cieszy się zainteresowaniem!  Wszystko dla Maryi!

 

« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写