Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Aktualności

Rekolekcje roczne naszej wspólnoty: styczeń–luty 2013 r.

 

Tradycyjnie, na początku roku kalendarzowego przeżywamy w naszej wspólnocie coroczne rekolekcje, które odbywają się w trzech seriach, tak, aby mogły w nich uczestniczyć wszystkie siostry z polskiej Prowincji i z Delegatury Wschodniej. Zwyczajem jest organizowanie rekolekcji w Domu Prowincjalnym przy Sanktuarium Wierności w Otwocku. Obecnie zakończyła się druga seria. W bieżącym roku rekolekcje głosi ks. Przemysław Podlejski, pallotyn, doktorant na KUL-u, należący do prowincji Zwiastowania NMP z siedzibą Poznaniu.

 

Przewodnią myślą rekolekcji są słowa św. Pawła: Wiara rodzi się ze słuchania (Rz 10,17). Podejmowane ćwiczenia duchowe są drogą do głębszego zanurzenia się w Chrystusie poprzez kontemplacje Słowa, Eucharystię, adorację Najśw. Sakramentu, sakrament pojednania. Wszystko to ma prowadzić do pogłębienia i odnowienia wiary.

 

Rytm rekolekcji jest bardzo dynamiczny, przeżywany z 4 biblijnymi niewiastami  – Maryją, Samarytanką, ubogą Wdową i Magdaleną. Każdego dnia podczas godzinnej medytacji biblijnej, do której przygotowuje bezpośrednio ks. Rekolekcjonista, siostry rozważają różne aspekty z życia Niewiast z odniesieniem do osobistego spotkania, tu i teraz, z Chrystusem. Codziennie jest także konferencja i homilia, podczas których ks. Podlejski bardzo obrazowo tłumaczy rzeczywistość biblijną, ukazując szeroko kontekst historyczny, znaczenie poszczególnych słów, które często obok sensu dosłownego są nośnikami głębszego znaczenia duchowego.

 

Ks. Przemysław Podlejski SAC

 

Rekolekcje są także okazją do osobistego spotkania z s. Prowincjalną, wspólnym pochyleniem się nad sprawami całej Prowincji, wyznaczeniem nowych nurtów na drogach apostolstwa, podzieleniem się działaniami podejmowanymi dla rozwoju posłannictwa Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Do najważniejszych należą przygotowania do 100. lat istnienia całego Ruchu Szensztackiego i do zbliżającej się 50. rocznicy erygowania polskiej prowincji Sióstr Maryi w 2014 r., którą poprzedzą odwiedziny s. Generalnej w maju br. i Dyrektora Generalnego we wrześniu br. Wielką modlitwę zanosimy także do Boga przez Maryję, prosząc o dar nowych powołań.

 

„Wiara rodzi się ze słuchania” - ufamy, że pilne i pobożne wysłuchanie tegorocznych rekolekcji, zakończone uroczystym odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych, wzmocni wiarę każdej Siostry i odnowi radosne życie konsekracją, owocując zaangażowananiem apostolskim dla dobra Kościoła i Dzieła Szensztackiego.

 

  

 

  

   Odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego i konsekracji

 

 « Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写