Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Aktualności

Spotkania formacyjno-programowe dla sióstr

W dniach 12-16 listopada 2012 r. odbyło się doroczne spotkanie przełożonych filialnych z Zarządem prowincjalnym, podczas którego omówiono m.in. obecną kondycję polskiej prowincji, poruszono problemy wspólnot placówkowych, nowych powołań oraz wytyczone zostały nowe perspektywy życia duchowego i pracy apostolskiej w oparciu o wskazania Ojca św. Benedykta XVI w ogłoszonym na Rok Wiary liście Porta fidei.


Drugim ważnym nurtem spotkania było omówienie przygotowań do jubileuszu 50-lecia istnienia polskiej Prowincji Sióstr Maryi w 2014 r. Darem przygotowywanym z tej okazji jest berło w kształcie „Stokrotki”, przeznaczone dla Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej do Sanktuarium Wierności w Otwocku-Świdrze. W kształcie berła wyrażone są symbolicznie dążenia i duchowa droga całej prowincji i jej historii, od chwili przybycia do Polski pierwszych dwu sióstr – s. Marianny Czerwińskiej i s. M.Józefy Urban w 1946 r.
Berło zostało już wykonane i przez najbliższy rok będzie peregrynowało przez wszystkie placówki w Polsce i w Delegaturze Wschodniej. Pierwszą filią, która przyjmuje berło i podejmie modlitwę dziękczynną jest dom w Zakopanem.


Kolejnym spotkaniem było formacyjne szkolenie dla Matek Kursowych – sióstr odpowiedzialnych za kursy w polskiej prowincji (patrz: struktura wspólnoty - grupy kursowe), które odbyło się w dniach 17-20 listopada br.

 

Gościem specjalnym spotkania była s. M.Lisianne, odpowiedzialna za kursy z ramienia Zarządu Generalnego, która wygłosiła konferencje programową, wprowadzając siostry w nowy rok formacyjny. Nawiązując do Roku Wiary, s.M.Lisianne przedstawiła punkty styczne z tym tematem w nauczaniu Założyciela, który w 1965 r. wskazywał na potrzebę szukania nowych dróg dotarcia do człowieka w Kościele. Mówił między innymi, że Kościół powinien być „kroczącą Skałą”, idącą do ludzi, wychodzącą naprzeciw ich potrzeb.


Równolegle został podjęty temat przygotowania do jubileuszu 100. lat istnienia Dzieła Szensztackiego, którego Instytut Sióstr jest integralną częścią. Obecnie przeżywany jest rok misji, rok odpowiedzialności za przekazywanie posłannictwa Szensztatu. W tej perspektywie spojrzałyśmy na Maryję, w której widzimy szczególny wzór niesienia Chrystusa człowiekowi. Św. Wincenty Pallotti mówił: „Ona jest wielką Misjonarką. Ona będzie czyniła cuda”. Ojciec Kentenich, duchowy syn Pallottiego, bardzo często powtarzał te słowa, zachęcając do ufności w pomoc Maryi i do powierzenia Jej wszystkich spraw związanych z apostolstwem. W nawiązaniu do tego, przyjęłyśmy na całym świecie motto na bieżący rok, zawarte w słowach: Ona jest wielką Misjonarką!

 

 

                Ona jest posłana i posyła nas!

                 Ona jest drogą naszej misji!

                 Ona pokazuje nam jak to uczynić!

 

 

 

 

 

 

Jesienne spotkania formacyjne są zawsze wzajemnym ubogaceniem, zachętą do dalszych wysiłków i uświadomieniem zadania, jakie stoi przed wspólnotą i przed każdą siostrą osobiście. Zadania, które można określić jako misję ukazywania drogi do Boga przez Maryję, poprzez naśladowanie Jej życia i współpracę z Nią w przymierzu miłości, aby w duchu charyzmatu tym owocniej uczestniczyć w dziele nowej ewangelizacji świata.

 

        

Spotkania w grupach dyskusyjnych                                Wymiana doświadczeń

   

       

Wspólna modlitwa                                                             Obrady...« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写