Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Aktualności

Coroczne szkolenie dla Sióstr katechetek

W dniach 19-23 sierpnia 2012 r. odbyło się szkolenie dla sióstr katechetek w Domu prowincjalnym w Otwocku-Świdrze. W szkoleniu wzięło udział 9 sióstr czynnie zaangażowanych w pracę katechetyczno - wychowawczą w Polsce i na Białorusi.  W programie znalazły się tematy pogłębiające wiedzę zawodową oraz umiejętności praktyczne sióstr. Szeroko została omówiona problematyka uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o przepisy prawa oświatowego. Zagadnienie to wyczerpująco przedstawiła pani mgr Beata Sapiejewska-Dąbrowska. Siostry zapoznały się także z praktycznym doświadczeniem pracy z nowymi środkami technicznymi w szkole (tablica interaktywna).    


W programie szkolenia znalazły się punkty służące osobistej formacji i pogłębieniu duchowości Instytutu (Kobieta w myśli Założyciela, okazja do osobistej modlitwy w Sanktuarium, adoracja Najśw. Sakramentu). Nie zabrakło poznawczego relaksu - w trzecim dniu spotkania uczestniczki miały okazję wspólnie zwiedzić Centrum Nauki KOPERNIK w Warszawie.


Odpowiedzialna za całość szkolenia, s. M.Aurelia Kumon, podsumowując spotkanie zauważyła, że „współpraca z siostrami katechetkami oraz wieloletnie doświadczenia tych szkoleń, pomagają w takim przygotowaniu programu, aby uczestniczące w nich osoby mogły jak najwięcej skorzystać zarówno dla osobistego rozwoju, jak i dla bardziej kompetentnej służby swoim wychowankom”.

 

 

      

    

  W Centrum Nauki KOPERNIK

 

 

 

 

 

                                                                                            « Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写