Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Aktualności

Triduum Sacrum - WIELKIE DNI - zapraszamy!

LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO
w kaplicy Domu Prowincjalnego w Otwocku-Świdrze:

Wielki Czwartek - g. 18.00
Wielki Piątek - g. 18.00 (adoracja nocna i przez całą Wielką Sobotę)
Wielka Sobota WIGILIA PASCHALNA - g. 21.00
Niedziela ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - g. 10.00
W Oktawie Wielkanocy Msze św. - g. 7.00

 

W Kościele pierwotnym akcentowano jedność całego misterium paschalnego Chrystusa. Jedynym świętem chrześcijan była Pascha - Wielkanoc.  Warto sobie uświadomić, że wydarzenia od Męki, aż po Zmartwychwstanie są ze sobą ściśle powiązane i stanowią razem paschę Pana – przejście od uniżenia do wywyższenia, od śmierci do życia Poszczególne dni Triduum poświęcone są różnym aspektom misterium:

 

Wielki Czwartek - wieczorem podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej wspominamy ustanowienie przez Chrystusa sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Po czterdziestu dniach śpiewamy Gloria, dzwonią dzwony, aby później umilknąć, aż do Wigilii Paschalnej. Głęboki i wymowny gest umycia nóg, podkreśla służebny wymiar powołania kapłańskiego. Po Komunii św. w procesji Najświętszy Sakrament zostaje umieszczony w ciemnicy. Czyni się to na pamiątkę modlitwy Jezusa w Ogrójcu i  Jego uwięzienia. W tym dniu dziękujemy Bogu za dar Eucharystii i kapłaństwa.

 

Wielki Piątek – jedyny dzień w roku, kiedy nie odprawia się Mszy św. w kościele cisza, czuwamy z Jezusem. Wieczorem odbywa się Liturgia Męki Pańskiej, która od wieków pozostaje w zasadzie niezmieniona. Obejmuje liturgię słowa, homilie, przybliżającą opis Męki Pańskiej i rozbudowaną, uroczystą modlitwę powszechną. Następnie następuje adoracja krzyża, który zostaje wniesiony przez kapłana i uroczyście odsłonięty. Liturgię kończy przyjęcie Komunii św. i procesja do grobu Pańskiego.

 

Wigilia Paschalna przeżywana wieczorem rozpoczyna obchód Wielkanocy.
Najpierw następuje poświęcenie ognia i zapalenie Paschału, który symbolizuje Chrystusa – Światłość świata. Liturgia słowa przypomina wielkie rzeczy, które uczynił Bóg dla człowieka. Po Ewangelii uroczyście brzmią dzwony i akompaniament do Gloria i Alleluja po 40 dniach postu. Ważnym elementem Wigilii Paschalnej jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, po których następuje liturgia eucharystyczna. Na koniec odbywa się radosna procesja rezurekcyjna, podczas której niesiony jest Najświętszy Sakrament i symbole zmartwychwstania: figura Chrystusa i Krzyż przepasany czerwoną stułą.

 

 

Serdecznie życzymy, aby głębokie przeżycie

Świąt Paschalnych,

było wydarzeniem jednoczącym nas

w pokoju i radości serca, dzięki spotkaniu

ze Zmartwychwstałym Panem!

 

Szensztackie Siostry Maryi
 

 « Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写