Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Aktualności

II OGÓLNOPOLSKIE FORUM RODZIN SZENSZTACKICH W ŚWIDRZE

W dniach 16-18 czerwca 2017 r. w krajowym Centrum Ruchu Szensztackiego w Otwocku-Świdrze przy Sanktuarium Wierności po raz drugi obyło się ogólnopolskie Forum Rodzin Szensztackich. Reprezentanci Dzieła Rodzin z większości diecezji, w których Ruch Szensztacki jest w Polsce obecny, brali udział w debatach poświęconych inicjatywom mającym ożywić życie religijne i rodzinne wspólnot lokalnych.

 

Rodziny wymieniły się doświadczeniami działalności w różnych diecezjach. Wskazano na różnice w potrzebach, oczekiwaniach i możliwościach, jakie ma Ruch Szensztacki w poszczególnych regionach Polski. Podsumowano realizację postulatu ubiegłorocznego Forum, by Niedziela Świętej Rodziny stała się dla Kościoła w Polsce Dniem Modlitwy o Świętość Rodziny i Małżeństwa. W większości diecezji odbyły się Msze św. w intencji świętości małżeństwa i rodziny połączone z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Inicjatywę tę postanowiono kontynuować i rozszerzać na inne parafie. Wiele uwagi poświęcono kawiarence dialogowej małżonków- projekt ten postanowiły realizować również rodziny z diecezji, w których do tej pory ta forma umacniania więzi małżeńskich nie była propagowana na szerszą skalę. Wskazano również na inne inicjatywy i środki, które proponuje Dzieło Szensztackie dla umocnienia więzi w dobie kryzysu rodziny, a także na potrzebę zaangażowania wspólnot szensztackich w inne dzieła Kościoła w Polsce dotyczące w szczególności ochrony życia, a także odpowiedzi na wezwania Matki Bożej w 100-lecie objawień w Fatimie.

 

Podczas spotkania rodziny reprezentujące Polskę na "Europa Forum", które odbyło się wiosną na Węgrzech, przedstawiły krótkie sprawozdanie z tego wydarzenia oraz wskazały, jakie inicjatywy apostolskie są propagowane przez Ruch Szensztacki w innych krajach Europy. Duże zainteresowanie wzbudziła „Droga Małżeńska”- inicjatywa mająca na celu pogłębienie jedności małżonków . Zrodziło się pragnienie, by takie dzieło mogło zostać zrealizowane również w Polsce. Na Forum pojawił się postulat zorganizowania  forum rodzin na szczeblach diecezjalnych by móc wymienić doświadczenia i pomysły apostolskie pomiędzy rodzinami tych samych diecezji. Forum obfitowało w liczne pomysły dotyczące projektów apostolskich, a rodziny umocniły się w zapale większego zaangażowania w życie lokalnych wspólnot. 

Wnioski z Forum, dobre pragnienia i projekty zawierzono  Matce Bożej w sanktuarium.  Ona się zatroszczy. Kolejne Forum ma odbyć się za rok. 

Barbara Sosna

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy ogólnopolskiego Forum Rodzin Szensztackich, czerwiec 2017« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写