Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Aktualności

Kolejny ślad Ojca Założyciela w Kietrzu

15 marca 2015 r. odbyła się w Kietrzu k. Raciborza kolejna uroczystość upamiętnienia tam obecności o. Założyciela, który przebywał tam w latach 1933, 1934, 1936. Umieszczenie tablicy na kaplicy MTA było kolejnym etapem projektu apostolskiego „Ślady Ojca Kentenicha na ziemiach polskich”, który został podjęty z okazji 100-lecia Ruchu Szensztackiego i jest kontynuowany przez pp. Jasińskich i Komisje 2014 w której pracuje s. M.Kamila.

Duże zaangażowanie w przygotowanie tej uroczystości miały rodziny z Raciborza i z Pietrowic Wielkich animowane przez s. M. Eleonorę. Podkreślić należy odnowienie Kaplicy MTA, zrobienie nowego oświetlenia, pięknej posadzki na zewnątrz, udekorowanie ołtarza. 

 

W uroczystości w Kietrzu wzięli udział liczni mieszkańcy, członkowie Ruchu z Pietrowic Wielkich, z Raciborza i okolic. Wielką radością była obecność Biskupów: ks. bp. Pawła Cieślika i ks. bpa Seniora Jana Wieczorka z Gliwic oraz zaprzyjaźnionych kapłanów. Z naszych wspólnot były siostry z placówki w Radlinie, z Opola i z Winowa.

 

Znaczącym wkładem naszej wspólnoty było przygotowanie i wygłoszenie przez s. M. Marceliną Migacz konferencji ubogaconej prezentacją multimedialną, która wprowadziła obecnych w kontekst historyczny powstania kaplicy MTA w Kietrzu i okoliczności obecności tam w latach 30. XX wieku o. Kentenicha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wnętrzu kaplicy MTA w Kietrzu, 15.03.2015 r.

GALERIA« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写