Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Aktualności

Jubileusz 100-lecia Szensztatu czasem łaski i wdzięczności

W dniach 16-19 października 2014 r. odbyły się w Schonstatt  k. Vallendar w Niemczech, w miejscu powstania Ruchu Szensztackiego, ogólnoświatowe uroczystości jubileuszowe 100-lecia SZENSZTATU. W Jubileuszu wzięło udział ponad 20 Sióstr z naszej prowincji  z  s. Prowincjalną M. Lidią Czerwonką. Siostry udały się do Szensztatu jako delegacja naszej wspólnoty oraz z grupami pielgrzymów. Z naszego kraju oraz z Rosji i  Białorusi przybyło do Szensztatu ponad 200 pielgrzymów, reprezentujących wszystkie wspólnoty Ruchu. Ogólnie świętowanie przez trzy dni zgromadziło ok. 10 tyś. uczestników z całego świata.

 

Uroczystości rozpoczęły się w czwartek 16 października 2014 r. W tym dniu zjeżdżali się pielgrzymi z całego świata. Każdy kraj miał możliwość powitania Matki Bożej w Prasanktuarium. Polska wraz z delegatami z Rosji i  Białorusi powitała MTA o g. 15.45. Wśród nas był ks. bp Paweł Cieślik, nasz Protektor, który powiedział m. innymi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutaj wszystko się zaczęło! Tutaj w dolinie Szensztatu, zostało rzucone maleńkie ziarno z którego wyrosło „wielkie drzewo”. (...) Tutaj doświadczamy obecności Boga, z tym miejscem związała się szczególnie Matka Boża. Tak jak pomagała o. Józefowi w jego trudnym życiu, tak pomaga także i nam w trwaniu przy Bogu. Maryja na miarę wkładu człowieka, z tego miejsca kształtuje ludzkie serca, by należały do Jezusa. (...) Bądźmy ludźmi maryjnymi! Dziś w pięknym dniu 16 października, w rocznicę wyboru naszego rodaka na Papieża i w dniu odejścia do Pana kardynała Nominata Ignacego Jeża, pozdrawiamy z tego miejsca Matkę Trzykroć Przedziwną i Zwycięską Królową z Szensztatu!

 

Wieczornej uroczystej liturgii na Arenie w Szensztatcie, która inaugurowała obchody jubileuszowe przewodniczył ks. Biskup dr Stefan Acermann z Trewiru.
Polska grupa miała także możliwość trwać na modlitwie w Prasanktuarium w nocy o g. 0.30 do 1.00 już 17.10. Przybyło ponad 60 osób, był to wyjątkowy czas oddania Matce Bożej naszych serc, wdzięczności, wzruszenia i przeżycia wzajemnej jedności u stóp Matki i Królowej. Symbolicznie ofiarowana został MTA świeca z logo I Krajowego Kongresu Ruchu w Polsce jako symbol daru-projektu  jubileuszowego całego Ruchu w naszej Ojczyźnie.

Galeria Office 2014: Powitanie MTA 16.10.2014,   Liturgia z 16.10.2014


17 października 2014 r.  w wigilię 100-lecia Przymierza Miłości, przeżyliśmy rano uroczystą, „polską” Mszę św. w kaplicy Domu Studiów ks. Pallotynów. W celebrze, której przewodniczył ks. bp. P. Cieślik, uczestniczył także ks. bp Jan Wieczorek z Gliwic i 12 kapłanów, z Polski i z Niemiec.
W ciągu dnia była możliwość nawiedzenia „świętych miejsc” w Szensztacie, a także zapoznania sie z pięcioma wystawami  (namiotami), które obrazowały bogaty wkład Szensztatu w poszczególne dziedziny życia społecznego i Kościoła. Namioty zostały zatytułowane: Społeczeństwo, Kościół, Pedagogika, Młodzież, Rodzina.

Wieczorem w tym dniu uczestniczyliśmy w uroczystej wigilii Jubileuszu, którą przygotowała i prowadziła młodzież. Każdy odnalazł jakąś formę, która bliżej pozwała mu przeżyć ten wyjątkowy czas jubileuszu. Pięknie przedstawiona została historia powstania Szensztatu przez Teatr  Cieni z Kolonii, przyzywany był w różnych językach Duch Święty. Punktem centralnym wigilii było wniesienie "ognia przymierza" przez młodych chłopców, którzy w sztafecie przynieśli go z Valli di Pompei, pokonując ponad 1600 km. Potem ten ogień otrzymali wszyscy uczestnicy celebry, co stworzyło niepowtarzalny klimat jedności.

Galeria Office 2014:  Wigilia 17.10.2014, Ogień przyniesiony do Prasanktuarium


18 października 2014 r. to był dzień szczególnie wzruszający dla nas obecnych w tym świętym miejscu. Wielu z pielgrzymów i nas Sióstr, udało się prywatnie już rano do Prasanktuarium, stojąc w ogromnej kolejce na "Drodze do Prasanktuarium". Nikomu się nie dłużyło, każdy miał wiele do opowiedzenia MTA i była to dobra okazja, aby zebrać w sercu wszelkie intencje.
Uroczysta msza św. pod przewodnictwem delegata Papieskiego  Kardynała Giovanni Lajolo odbyła się przed południem.

Galeria Office 2014:  Msza św. 18.10.2014

 

Od godz. 16.30 przeżywaliśmy wielką godzinę Przymierza Miłości. Pierwszym punktem było uroczyste wniesienie Obrazu MTA z Prasanktuarium na Arenę przez kleryków Ojców Szensztackich, wśród których byli polscy nowicjusze Przemysław i Łukasz.

Następnie w artystycznej formie została przedstawiana doniosłość tej chwili. Między innymi poprzez piękne filmowe impulsy ukazano historię przymierza. Głebokim momentem była chwila spalenia wkładów do kapitału łask przed Obliczem Królowej Przymierza w trzech ogromnych ogniskach. Następnie w uroczystej procesji Obraz MTA został przeniesiony do Prasanktuairum i na nowo umieszczony na tym szczególnym tronie. Kulminacyjnym punktem było odnowienie przez przedstawicieli wszystkich stanów przymierza miłości. W Prasanktuarium został umieszczony także symbol OKA OJCA. Wzruszającym, polskim akcentem było odśpiewanie w tym momencie w j. polskim pieśni ABBA OJCZE. Ponadto wielką radością była dla nas służba w grupie muzycznej s. M. Zoji oraz pp. Hani i Basi ze wspólnoty Pań Szensztatu i udział polskiej młodzieży i rodzin w różnych punktach oficjalnego programu. Długo po zakończeniu oficjalnej celebry trwały śpiewy, występy grup młodzieżowych i artystów z wielu krajów. Nie zabrakło sztucznych ogni rozświetlających wzgórza nad doliną Szensztatu.

Galeria Office 0214:  Uroczysta celebra Przymierza Miłości 18.10.2014


A przedstawiciele polskiej grupy z radością w sercu udali się do Kościoła Adoracji, gdzie o g. 20.00 odbyła się godzina modlitewnego spotkania z Ojcem Założycielem. Przybyło prawie 140 osób. Dziękowaliśmy Ojcu za dar tych dni, za całe triennium, za Jego opiekę i wstawiennictwo, za to co udało się nam zrealizować na jubileuszowej drodze, za projekty 2014, za stacje jubileuszowe w Polsce i powstanie Jego statuy, która zjednoczyła na jeszcze bardziej w Jego sercu. 

 

19 października 2014 r. to była niedziela zaplanowana jako okazja do przeżywania radości jubileuszu we wspólnotach Ruchu, dla wielu był to także czas pożegnań i powrotu.  We wspólnocie polskich Sióstr przeżyłyśmy Msze św. w Domu Szkoleniowym – Bundescheim, skąd ponad 50 lat temu, zostały posłane przez Ojca Założyciela pierwsze Siostry do Polski - s. Marianna i s. M. Józefa. Odnowiłyśmy tu przymierze miłości i głębokie pragnienie wierności przymierzu miłości i drodze charyzmatu Założyciela.

Galeria Office 2014:  Niedziela wspólnot, 19.10.2014

 

W naszych sercach jest wielka radość i wdzięczność, że mogliśmy uczestniczyć w trzydniowym święcie Przymierza Miłości w Szensztacie. Duchowo przyprowadziłyśmy tu nasze współsiostry i tych, którzy polecali się naszej pamięci oraz ich intrencje. Wszystko oddałyśmy w modlitwie ukochanej Matce i Królowej Szensztatu. Ufamy, że poprzez dalsze, wierne życie w przymierzu miłości  przyniosą one dary łaski i dalszy rozwój posłannictwa.

 

s. M.Kamila

 « Wstecz
美国论文ESSAY代写
top private colleges