Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Aktualności

Nowe ukształtowanie terenu wokół Sanktuarium Wierności w Otwocku-Świdrze

Wraz z całym Ruchem Szensztackim weszłyśmy w Rok Jubileuszowy. Jest to także dla naszej wspólnoty Sióstr rok WDZIĘCZNOŚCI za 50. lat PROWINCJI (1 maja 2014 r.)

Duchowe przygotowania do tych wydarzeń trwały kilka lat, a obecnie podjęty został wysiłek zewnętrznego przygotowania poprzez nowe zagospodarowanie terenu wokół Sanktuarium Wierności. Jest ono centralnym sanktuarium Rodziny Szensztackiej w Polsce. Prace mają na celu nie tylko odnowienie terenu, ale także wydobycie elementów duchowej drogi Szensztatu i pomoc w przeżyciu sacrum tego miejsca dla wszystkich pielgrzymów.

 

Inspiracją są dla nas słowach Założyciela:

„Wszyscy jesteśmy powołani do twórczej pracy w kształtowaniu nowego oblicza świata. Jeśli nie w roli architektów czy budowniczych, to chociaż jako pomocnicy”.

o. J.Kentenich

 

Główne założenia projektu ukształtowania terenu
 przy Sanktuarium Wierności

 

I. Sanktuarium Wierności stanowi centrum – miejsce spotkania z Chrystusem w Eucharystii i z Maryją, Matką i Wychowawczynią. Jest to źródło duchowych łask dla żyjących w przymierzu miłości i dla wszystkich nawiedzających je z wiarą. To miejsce wychowania apostołów do podjęcia ewangelizacyjnej misji w Kościele i we współczesnym świecie.dło duchowych łask dla żyjących w przymierzu miłości i dla wszystkich nawiedzających je z wiarą. To miejsce wychowania apostoł

 

II. Strefa ciszy i modlitwy wydzielona jest wokół sanktuarium przez stacje Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo „Drogi Krzyżowej” może być znakiem naszego włączenia się w dzieło odkupienia Chrystusa i Maryi, a jednocześnie wyrazem, osobistej drogi życia i cierpienia, które każdy pielgrzym przynosi do Maryi, do sanktuarium, aby doświadczyć duchowego uzdrowienia.

 

III. Kamienne ogrodzenie - murki z piaskowca przed sanktuarium to symbol „Ogrodu Maryi”, idea, która nawiązuje do myśli o Kościele jako Bożym ogrodzie, która została głęboko zaszczepiona w duchowość Szensztatu. Zielone rośliny i kwiaty zasadzone w tym symbolicznym ogrodzie są wyrazem głębokiego i bardzo konkretnego zakorzenienia się w Szensztacie, znakiem duchowych nurtów i wzajemnego oddziaływania na siebie.

 

IV. Tablica z tekstem modlitwy poświęcenia MTA: O Pani moja…, znajduje się jako pierwszy element na drodze do sanktuarium. Z tą modlitwą, zaczerpniętą z tradycji Kościoła, poprzez którą odnawiamy przymierze miłości, pielgrzymi będą przemierzać drogę do sanktuarium i z nią pójdą na drogi codziennego życia.

Tablica ma być poświęcona w Jubileuszowym Roku 2014, jako wotum wdzięczności.

 

V. Kolejna stacja na drodze do sanktuarium to spotkanie z Założycielem Ruchu, w znaku statuy. W o. Kentenichu członkowie Ruchu widzą duchowego Ogrodnika Ogrodu Maryi - Szenszatu. Ojciec Kentenich wita i przyjmuje każdego w geście wyciągniętych dłoni, wskazując symbolicznie na sanktuarium, aby każdy tutaj mógł głębiej wejść w przymierze z Bogiem przez Maryję.VI. Na pasie zieleni wzdłuż kaplicy są cztery kamienie z datami z życia Założyciela i jego Dzieła. Wydarzenia te określane jako „kamienie milowe” wyrażają całą historyczną spuściznę Szensztatu na której buduje obecne pokolenie dzień dzisiejszy Ruchu na całym świecie.

 

 

 

VII. W lesie po prawej stronie sanktuarium powstały ścieżki spacerowe z ławkami. Wzdłuż ścieżek planowane są tablice z myślami Ojca Kentenicha. Ma to stworzyć przestrzeń medytacji i refleksji.

 

VIII. W głębi parku powstaje także altana, miejsce spotkań dla niewielkich grup.

 

IX. W planach jest przygotowanie nowej formy informacji o historii, duchowości oraz misji Ruchu w Polsce i w świecie.

 

X. Na nowe zmodyfikowane ogrodzenie ma się składać kamienny mur z fragmentami żywej zieleni oraz ekspozycja przybliżającą postacie z historii Ruchu Szensztackiego.

 

Powyżej opisana przestrzeń jest już dostępna dla wszystkich osób przybywających do naszego Domu i nawiedzających sanktuarium. Całkowita realizacja projektu ze względów finansowych będzie wymagała dłuższego czasu.

Dzieląc się tymi planami, prosimy o duchowe, modlitewne jak również materialne wsparcie i zaangażowanie się we wspólną budowę naszego Krajowego Centrum Ruchu Szensztackiego. Można włączyć się osobiście, grupowo, stanowo czy też diecezjalnie, partycypując finansowo w jakiś ‘element’ projektu. Zechciejmy razem budować piękno tego miejsca, które jednoczy nas wszystkich w jedną duchową Rodzinę.

 

Nr konta:

97 1020 1127 0000 1002 0083 8763
PKO BP Otwock
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi
ul. Bronisława Czecha 9/11

05 – 402 Otwock
 

Serdeczne Bóg zapłać

za każdą formę wsparcia.

W  naszej wspólnocie Sióstr, 

będzie trwała nieustanna

modlitwa wdzięczności

 za dobrodziejów i ofiarodawców -

 

Szensztackie Siostry Maryi

 

 Zobacz   > GALERIĘ« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写