Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Aktualności

Otwarcie Roku Jubileuszowego 100-lat przymierza miłości

Wspólnie z całym międzynarodowym Ruchem Szensztackim uczestniczyłyśmy 18 października 2013 r.  w otwarciu Roku Jubileuszowego 100-lecia pierwszego przymierza miłości  zawartego z Matką Bożą przez naszego Założyciela, o. Józefa Kentenicha, które stało się duchowym fundamentem powstania Ruchu Szensztackiego.

Łącząc się duchowo i poprzez strony internetowe oraz  osobiste relacje z uczestnikami głównych uroczystości w Szensztacie, kolebce Ruchu, brałyśmy także udział w uroczystościach otwarcia Jubileuszu w centrach szensztackich przy sanktuariach szensztackich w Polsce i na naszych placówkach. Ten dzień był ogromnym przeżyciem do którego przygotowywałyśmy się przez trzy lata triennium.


18 października w  Domu prowincjalnym Sióstr Maryi w Otwocku-Świdrze już od rana panowała uroczysta jubileuszowa atmosfera, siostry uczestniczyły we wspólnotowej Mszy św. Wczesnym popołudniem odbyło się spotkanie przymierza pogłębiające treści wydarzenia, które miało miejsce 100 lat temu.

 

 

 

Wieczorem siostry wraz z przedstawicielami rodziny szensztackiej metropolii  warszawskiej uczestniczyły w mszy św. i otwarciu drzwi Sanktuarium Wierności na dar łask jubileuszowych. Potem była okazja do wspólnego łączenia się z uroczystościami w Szensztacie poprzez bezpośrednią transmisje na  TV-Schӧnstatt.

***


W Winowie w Sanktuarium Wieczernika już o 7 rano odbyła się Msza św., w której uczestniczyła mała wspólnota sióstr mieszkających na winowskim wzgórzu. Była to dla nich pierwsza okazja do uzyskania łask jubileuszowych i przywileju uzyskania odpustu zupełnego.
Od 17.30 siostry służąc w różnoraki sposób przybyłym na uroczystości otwarcia Roku Jubileuszowego, same głęboko przeżywały bogaty program obchodów przy Sanktuarium Wieczernika. Program, w ramach którego był Akatyst, różaniec św., procesja i modlitwa w sanktuarium z zawarciem przymierza, Eucharystia, agapa i konferencja trwał prawie do 22.00.

***


Na Górze Chełmskiej przy Sanktuarium Przymierza siostry wraz z przybyłymi pielgrzymami zgromadzili się u podnóża Góry przy bramie wejściowej, skąd rozpoczęła się pielgrzymka pokutna schodami ku sanktuarium. Na szczycie Góry rozpalony został „ogień jubileuszowy" przy którym odnowiono przymierze miłości - dar dla Matki Bożej. Uroczyście zostały także otwarte drzwi do sanktuarium. W tych ważnych chwilach był z nami ks. bp Paweł Cieślik, Protektor Ruchu w Polsce.

***


W Bydgoszczy w Sanktuarium Zawierzenia siostry trwały na modlitwie adoracyjnej z członkami Ruchu już od godzin przedpołudniowych. O godz. 17.00 odbyło się nabożeństwo różańcowe, a następnie uroczysta procesja wokół Sanktuarium, zakończona otwarciem drzwi Sanktuarium. Całość zakończona została impulsem duchowym – „Wezwani przez Ojca na drogę przymierza”.

***


Przy Sanktuarium Matki Jedności w Zabrzu Rokitnicy wraz z Paniami Szensztatu w tym dniu otwarcia Roku Jubileuszowego uczestniczyła s. M. Renata wraz z dziewczętami.

Dziewczęta z Kotulina podjęły ciekawa inicjatywę – postanowiły iść pieszo kilkanaście kilometrów na święte miejsce Śląska na Górę Św. Anny, aby tam ogłosić otwarcie Roku Jubileuszowego w Szensztacie. Dziewczęta wraz z siostrą cel  osiągnęły - ogłosiły otwarcie Jubileuszu  w Sanktuarium Świętej Babci i obiecały szerzej o tym jeszcze napisać…

***

Także na placówkach i filiach Siostry brały udział w nabożeństwach otwarcia Roku Jubileuszowgo. Wszędzie starałyśmy się być ”duszą” tych chwil, zgodnie z zachętą naszej przełożonej Prowincjalnej,  poprzez włączenie się w przygotowania, bezpośrednią animacje, przygotowanie grup i poszczególnych osób do przeżycia tych chwili, ale także poprzez serdeczną modlitwę i całkowite zawierzenie naszej Trzykroć Przedziwnej Matce w przymierzu miłości. Od naszej wierności przymierzu miłości  zależy owocność tego czasu w naszym życiu osobistym i tych, którym towarzyszymy.   

 « Wstecz
美国论文ESSAY代写
top private colleges