Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Aktualności

Śladami Ojca Założyciela - byłyśmy w Małym Buczku

Dnia 15 września 2013 r. uczestniczyłyśmy w historycznym wydarzeniu – upamiętnione zostało oficjalnie w ramach projektu 2014: „Ślady o. Kentenicha na ziemiach polskich”, jedno z miejsc, gdzie przed wojną przebywał nasz Założyciel, głosząc rekolekcje dla kapłanów.

 

Obecnie w Małym Buczku nie ma ani dawnej Szkoły Rolniczej, ani kaplicy ss. Elżbietanek, gdzie Założyciel mieszkał i głosił rekolekcje. Jest park Nadleśnictwa Lipka i wielu życzliwych ludzi, którzy kochają swoją małą Ojczyznę i pomogli nam zostawić zewnętrzny „ślad” obecności o. Założyciela - niewielką granitową tablicę osadzoną na kamieniu z krótką informacją i datami pobytu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W uroczystości wraz z przedstawicielami Ruchu i mieszkańcami Buczka i okolic wzięły udział siostry z pl.  w Bydgoszczy, s. M. Kamila, która należy do Komisji 2014 i s. M. Elwira, pochodząca z tamtych terenów, która towarzyszyła pp. Jasińskim, odpowiedzialnym za projekt w nawiązywaniu pierwszych kontaktów z Nadleśnictwem, a teraz reprezentowała naszą wspólnotę z Domu Prowincjalnego. Swój bezpośredni wkład w uroczystość miały także Siostry Adoracji, które przygotowały rytuał poświęcenia.

 

 

Tablica informacyjna w Małym Buczku -

 tekst i opracowanie graficzne przygotowała s.M.Kamila,

 wyduk i samą tablicę wykonało Nadleśnictwo Lipka. 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy wdzięczne za przeżycie tego wydarzenia osobiście, nasuwa się przekonanie, że było to wydarzenie historyczne, pierwsze upamiętnienie śladu Ojca w naszej Ojczyźnie, dokładnie w 45. rocznicę jego śmierci… To musi być dobrym początkiem… takich udokumentowanych śladów jest ok. 17.  Ufamy, że przyczyni się to lepszego poznania Ojca i dzielenia się jego osobą i charyzmatem z wieloma ludźmi.


s. M. Kamila« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写