Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Aktualności

Pożegnałyśmy naszą współsiostrę M.Jadwigę Kościelniak ISSM

W nocy 16 sierpnia 2013 r. odwieczny Ojciec wezwał do siebie naszą kochaną współsiostrę M. Jadwigę - Stanisławę Kościelniak, która przeżyła w Instytucie 61 lat, była jedną z pierwszych sióstr, które wstąpiły do naszej wspólnoty. Należała do tzw. pokolenia założycielskiego polskiej Prowincji  Szensztackich Sióstr Maryi.


Siostra M.  Jadwiga Kościelniak urodziła się 15 października 1925 roku w Zebrzydowicach k. Kalwarii Zebrzydowskiej. Wzrastała w głęboko religijnej rodzinie, miała trójkę rodzeństwa: dwie siostry i brata. Przed wojną ukończyła szkołę podstawową w Zebrzydowicach, następnie rozpoczęła naukę w Prywatnym Gimnazjum Ogólnokształcącym w Wadowicach. W czasie okupacji uczęszczała na tajne komplety, ukończyła 3 letnią Szkołę Handlową w Kalwarii, a następnie, już po wojnie, Państwowe Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Krakowie. Egzamin dojrzałości zdała po ukończeniu Liceum Pedagogicznego i podjęła prace w charakterze nauczycielki.

 

 

Siostra M.Jadwiga - Stanisława Kościelniak ISSM

1925 - 2013 

 

6 sierpnia 1952 roku, po trzech latach pracy wstąpiła do naszej wspólnoty Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi w Ząbkowicach Śląskich. 20 stycznia 1953 roku poświęciła się wraz z siostrami kursowymi Matce Trzykroć Przedziwnej jako kurs Confoederatio perfecta. Już w okresie nowicjatu została skierowana do pracy katechetycznej w Poznaniu, tam też ukończyła kurs katechetyczny. Jednak Jej praca została przerwana przez ciężką chorobę płuc, zaistniała konieczność intensywnego leczenia. Siostra Jadwiga podjęła eksternistyczną (poza wspólnotą) formę życia. Z tego też powodu złożyła swoje I przyrzeczenia indywidualnie w Ząbkowicach Śląskich w 1954 roku.

W 1964 roku s. M. Jadwiga została powołana do Zarządu Prowincjalnego jako radna, ukończyła także międzyzakonną Szkołę Mistrzyń w Warszawie (1964-1967). Od tego czasu pracowała w formacji jako mistrzyni nowicjatu, później tercjatów. W przerwach, gdy nie było powołań, kontynuowała pracę katechetyczną na różnych placówkach. W latach 1971-1974 podjęła studia na Prymasowskim Instytucie Teologii Życia Wewnętrznego w Warszawie. W 1977 r. uczestniczyła w pierwszym w naszej Rodzinie międzynarodowym Seminarium w Szensztacie, a rok później brała udział w Kongresie Generalnym.
W następnych latach Siostra pełniła funkcję furtianki w Domu Prowincjalnym i katechizowała dzieci z Domu Dziecka. W 1987 roku przebywała dwukrotnie w szpitalu w Otwocku. W latach 1988-1994 pełniła jeszcze obowiązki przełożonej placówki w Pietrowicach Wielkich. Od 1994 r. została ponownie przeniesiona do Świdra, gdzie w Domu prowincjalnym tłumaczyła teksty z języka niemieckiego.

 

 

 

s. M.Jadwiga składa  życzenia

s. Prowincjalnej, 

maj 2013 r.

 

 

Do ostatnich chwil swojego życia s. M.Jadwiga emanowała pokojem i radością, którymi obdarzała wspólnotę oraz spotkane osoby. Posiadała proste, dziecięce usposobienie zdolne do podziwu i zadziwienia wobec nawet niepozornych spraw. Bardzo kochała przyrodę i podziwiała jej piękno. Potrafiła celnie i z humorem odpowiadać na zadawane jej pytania. Bardzo lubiła sprawiać radość innym, np. obdarzając współsiostrę interesującym tekstem Ojca Założyciela czy zbiorami z prowincjalnego ogrodu. Jeszcze na trzy dni przed śmiercią przyniosła pierwsze dojrzałe winogrona i przekazała swoim zwyczajem „do dyspozycji przełożonej”.


Siostra Jadwiga znana była z ogromnej wdzięczności, którą stale okazywała, dziękując nawet za najmniejsze przysługi. Cechowała ją uprzedzająca miłość i troska o innych. W ostatnim czasie opuszczały ją jednak siły fizyczne i coraz częściej potrzebowała pomocy, którą przyjmowała z prostotą. Była przygotowana na wezwanie Ojca Niebieskiego. Oprócz dwóch ostatnich dni, codziennie uczestniczyła we Mszy świętej, odprawiała adorację Najświętszego Sakramentu w sanktuarium i udawała sie tam po południu na różaniec z pielgrzymami. Rano, w uroczystość Wniebowzięcia NMP, przyjęła Wiatyk i sakrament Namaszczenia Chorych. W nocy w obecności sióstr spokojnie odeszła do Pana, zapewniając chwilę wcześniej swoją przełożoną s. M. Józefinę, że powiedziała Bogu swoje „tak”.


Msza św. pogrzebowa s. M. Jadwigi Kościelniak odbyła się 20 sierpnia br. o godz. 11.00 w kaplicy Domu Prowincjalnego w Otwocku, po której nastąpiło odprowadzenie Jej na miejscowy cmentarz. W uroczystości uczestniczyły licznie zebrane siostry polskiej Prowincji, rodzina i zaprzyjaźnione osoby.
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył o. Arkadiusz Sosna, który podczas homilii  podkreślił wagę pięknego świadectwa życia śp. s. Jadwigi, pogłębione doświadczeniem lat, Jej ogromną szlachetność  i życzliwość dla każdego człowieka, którą promieniowała przy każdym spotkaniu.


Żegnając śp. Siostrę M.Jadwigę dziękujemy Jej za wspólne lata, za miłość, którą obdarzała każdą siostrę, za przykład codziennej wierności Bogu i przymierzu miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną, i zapewniamy o pamięci w modlitwie, aby mogła jak najszybciej "zbierać owoce" w niebieskim Ogrodzie Maryi.

----

 

 

 

 

Ostatnie spotkanie śp. s. M.Jadwigi 

z s. Generalną M.Aleją Slaughter 

podczas odwiedzin w Domu Prowincjalnym 

w Świdrze, maj 2013 r.

 « Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写