Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Aktualności

25-lecie Sanktuarium Coenaculum w Winowie k.Opola

8 czerwca 2013 r. w Winowie k. Opola obchodziliśmy jubileusz 25-lecia poświęcenia Sanktuarium MTA, Sanktuarium Coenaculum, które powstało wysiłkiem naszej wspólnoty, przy współpracy Ruchu Szensztackiego diecezji opolskiej i mieszkańców Winowa oraz ogromnej życzliwości władz kościelnych.   

 

Uroczystej Mszy św. Jubileuszowej przewodniczył ks. bp Paweł Stobrawa, a słowo Boże wygłosił ks. bp Jan Wieczorek, senior Ordynariusz  diecezji  gliwickiej, który był obecny u początków powstawania Sanktuarium. Wokół ołtarza licznie zgromadzili się kapłani wraz z ks. dziekanem Waldemarem Klingerem, proboszczem miejscowej parafii pw. Ducha Świętego. Duchowo łączył się z nami ks. Hubert Skomudek, emerytowany proboszcz parafii św. Józefa w Szczepanowicach, jeden z inicjatorów powstania Sanktuarium w Winowie.

 

W uroczystości brali udział także Ojcowie Szensztaccy z odpowiedzialnym za wspólnotę Ojców w Polsce o. Mirosławem  Żabnickim i o. Arkadiuszem Sosną, krajowym koordynatorem Ruchu Szensztackiego. Licznie przybyli delegaci Rodziny Szensztackiej z całej Polski. Szczególną grupę stanowili czciciele Pielgrzymujące MTA z charakterystycznymi, pięknie udekorowanymi kapliczkami.

 

Ks. bp. Jan Wieczorek                     Przełożona prowincjalna s. M.Lidia Czerwonka

 

Jubileusz był wielką radością dla całej naszej wspólnoty Sióstr, które przybyły, aby się modlić i dziękować za wszystkie lata obecności Matki Bożej w Sanktuarium. Delegacji  przewodniczyła s. Prowincjalna M.Lidia Czerwonka, która skierowała słowa wdzięczności do biskupów, kapłanów i wszystkich uczestników uroczystości, dziękując  za wspólną modlitwę, wszelaką pomoc, ale przede wszystkim za codzienną obecność w sanktuarium i współpracę w rozwoju Ruchu dla dobra Kościoła lokalnego i duchowej owocności tego miejsca.

 

Szczególnym wyrazem wdzięczności Bogu i Jego Matce było ofiarowanie Królowej Wierności przez diecezjalną  wspólnotę Ruchu berła, jako znaku uznania Jej władzy nad naszymi  sercami i całą diecezją.

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesyjne przejście do Sanktuarium,

ks. bp Paweł Stobrawa

 

Mszę św. poprzedził montaż przygotowany przez młodzież, przybliżający początki i najważniejsze momenty z całej 25-letniej historii sanktuarium. Po liturgii i nawiedzeniu Sanktuarium  wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek,  uatrakcyjniony występami młodzieżowej orkiestry z Prószkowa. Nawet chwila ulewnego deszczu okazała się potrzebna, bo po niej na niebie pojawiła się piękna tęcza, która była dla nas wszystkim pozdrowieniem i uśmiechem Nieba…

 

Nad wszystkim czuwały Siostry z placówki w Winowie ze swoją przełożoną s. M.Eleonorą Dzimierą, którym dziękujemy i gratulujemy tak pięknego przygotowania i przeżycia tych jubileuszowych chwil.

 

Nie sposób wyrazić wszystkiego w krótkiej relacji. Rangę uroczystości i naszych odczuć odnajdujemy w liście gratulacyjnym który skierował na dzień Jubileuszu Ordynariusz diecezji  opolskiej, ksiądz  Biskup Andrzej Czaja.

 

Czytamy w nim między innymi:

"Dzieląc radość z przeżywania przez Ruch Szensztacki diecezji opolskiej i zaproszonych Gości Jubileuszu 25-lecia Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Winowie, łączę się we wdzięcznej modlitwie do Boga za wszelkie łaski, jakie na przestrzeni ćwierćwiecza stały się udziałem Ludu Bożego, oddającego cześć Matce Bożej na winowskim wzgórzu.

 

Modlitwie towarzyszy moja pasterska wdzięczność pomysłodawcom i organizatorom wszelkich dzieł, które realizowane są wokół Sanktuarium, od 25 lat służą dzieciom, młodzieży, małżeństwom i rodzinom naszej dziecezji.  (...)  Wszystkim tym dziełom z serca błogosławię i modlę się o ich głebokie i trwałe owoce. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję na ręce Sióstr Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi oraz Księdza Proboszcza i Wiernych parafii pw. Ducha Świętego w Winowie, którzy sprawują pieczę nad winowskim sanktuarium.

 

Sanktuarium to zostało nazwane Coenaculum-Wieczernik. Życzę wszystkim zaangażowanym w Ruch Szensztacki, aby biorąc wzór z Maryi i Apostołów, którzy w Wieczerniku oczekiwali zesłania Ducha Świętego i zostali Nim napełnieni w dniu Pięćdziesiątnicy, nadal otrzymywali w tym miejscu obfite dary Pocieszyciela i doświadczali matczynego wstawiennictwa Maryi.

           

  Wszystkim Uczestnikom uroczystości jubileuszowych z serca błogosławię."« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写