Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Aktualności

Trwałyśmy na modlitwie adoracyjnej z całym Kościołem

2 czerwca 2013 r. w godz. 17.00-18.00 na prośbę Ojca św. wraz z wiernymi na całym świecie jednoczyłyśmy się duchowo w modlitwie adoracyjnej w intencjach, które wskazał Ojciec św. Franciszek.

W adoracje Najświętszego Sakramentu siostry włączały się we wspólnotach parafialnych, w katedrach lub w kaplicach domowych i sanktuariach Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w różnych punktach naszego kraju.

 

W Sanktuarium Wierności przy Domu prowincjalnym w Otwocku-Swidrze adoracja rozpoczęła się już o godz. 16.30, wpisując się w comiesięczne nabożeństwo przed Eucharystią w I niedziele miesiąca.

 

W Poznaniu siostra M. Daria, która uczestniczyła w centralnej modlitwie adoracyjnej miasta w kościele p.w. Bożego Ciała, dzieliła się ogromnym doświadczeniem wspólnotowej modlitwy:

 

„Adoracji przewodniczył ks. bp Zdzisław Fortuniak. Licznie zebrani byli kapłani, klerycy i siostry zakonne, ale ogromnym doświadczeniem był fakt, że chwilę przed 17.00 cały kościół zapełnił się  wiernymi.  Adoracja była przeplatana tekstami z Ewangelii św. Jan, pieśniami i wspólnym uwielbieniem.  Był także czas na indywidualną modlitwę w ciszy. Głęboka atmosfera zjednoczenia z Jezusem i całym Kościołem przenikała serca wszystkich. Adoracje zakończyliśmy śpiewem uwielbienia -  

                     Niech będzie Bóg uwielbiony!
                     Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!
                     Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus,

                     prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!..."

 

 

Intencje na tą szczególną adorację wskazane przez Ojca św. Franciszka:

 

1. Za Kościół na całym świecie:  Niech Pan czyni go zawsze posłusznym Słowu Bożemu, aby ukazywał się światu zawsze jako "chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany" (Ef 5,27). Oby Słowo zbawcze przez wierne głoszenie rozbrzmiewało jako niosące miłosierdzie i pobudzające do ponownego zaangażowania w miłości, aby nadać sens bólowi, cierpieniu i jako przywracające radość i pogodę ducha.

 

2. Za tych, którzy w różnych częściach świata doświadczają cierpienia, nowego zniewolenia i są ofiarami wojen, handlu ludźmi, narkotykami oraz pracy niewolniczej; za dzieci i kobiety, znoszące wszelkie formy przemocy. Oby ich ciche wołanie o pomoc obudziło czujność Kościoła, aby wpatrując się w Chrystusa ukrzyżowanego nie zapomniał o wielu braciach i siostrach pozostawionych na pastwę przemocy. I za tych wszystkich, którzy przeżywają niepewność ekonomiczną, szczególnie bezrobotnych, osoby starsze, imigrantów, bezdomnych, więźniów i doświadczających marginalizacji. Niech modlitwa Kościoła i jego czynne dzieło solidarności będzie dla nich pocieszeniem i wsparciem w nadziei, mocą i odwagą w obronie godności człowieka.

 « Wstecz
美国论文ESSAY代写
top private colleges