Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Gdzie jesteśmy

Sanktuarium Przymierza


Rozbudowa zaplecza pielgrzymkowego

Tworzenie się materialnego zaplecza dla pielgrzymów na Górze Chełmskiej wymaga całościowego zaplanowania i przygotowania najlepszych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych wpisujących się w wyjątkowy krajobrazowo teren Góry Chełmskiej i wykorzystujący istniejące już zabudowań. 

Do jednych z głównych istniejących budynków należy WIEŻA WIDOKOWA.  Jej remont już został rozpoczęty. Traktowany jest jako priorytetowy ze względu na zabytkowy charakter wieży, jej  funkcję turystyczną, a przede wszystkim bezpieczeństwo.

 

I ETAP - remont WIEŻY WIDOKOWEJ

 

  • Aktualnie prace obejmują górną część wieży na odcinku dwunastu metrów od tarasu. W kolejnych etapach konieczne jest wykończenie renowacji całej elewacji wieży, remont tarasu widokowego, wymiana schodów i okien.

Najpilniejszy jest obecnie zakup 8 okien!!!

Szukamy sponsorów!!!

 

Alicja Górska /Radio Plus Koszalin i KAI/, fragm. audycji:

           Wieża widokowa na Górze Chełmskiej pochodzi z 1888 roku. Wysokość wieży to 31,5 metra. U jej podnóża znajduje się stary leśny amfiteatr. Wieża usytuowana jest na najwyższym wzgórzu Góry Chełmskiej–Krzyżance, której wysokość wynosi 136,2 m n.p.m. Z wieży rozciąga się panorama Koszalina i okolic, aż po Morze Bałtyckie, które oddalone jest od niej w linii prostej o 8 km. Na Krzyżance znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, pełniące funkcję sanktuarium diecezjalnego. 1 czerwca 1991 roku miejsce odwiedził papież Jan Paweł II, by poświęcić sanktuarium. Góra Chełmska od XII do XVI w. stanowiła miejsce kultu chrześcijańskiego. Wieża, mimo remontu, w weekendy otwarta jest dla zwiedzających. 

Ostanie prace konserwatorskie na wieży widokowej były wykonywane w latach 60-ych ubiegłego wieku. Całkowity koszt remontu wieży oszacowano na milion złotych. Siostry z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi starają się pozyskać środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na razie bezskutecznie. Jak zapowiadają, w listopadzie podejmą kolejną próbę pozyskania tego dofinansowania. Siostry szensztackie liczą na wsparcie mieszkańców Koszalina i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Starają się o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie pieniądze przeznaczone na trwający remont pochodzą ze środków własnych wspólnoty z całej prowincji.

 

Tymczasem można wspierać działania Sióstr Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi wpłacając pieniądze

na konto Banku PEKAO S.A. II O. w Koszalinie nr :

87 1240 3653 1111 0000 4189 8550 z dopiskiem

<WIEŻA>

 

« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写