Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Gdzie jesteśmy

W świecie


Prasanktuarium

Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Schönstatt k. Vallendar (Niemcy) jest kolebką Ruchu Szensztackiego, źródłem łask i miejscem modlitwy. Kaplica w Szensztacie została nazwana PRASANKTUARIUM. Jak doszło do jej powstania?

Ojciec Kentenich, zainspirowany przykładem bł. Bartolo Longo i posłannictwem miejsca w Valle di Pompei jako sanktuarium różańcowego, w konferencji, która jest określana jako I AKT ZAŁOŻYCIELSKI, powiedział:


 

„…czy nie byłoby możliwe, aby nasza sodalicyjna kapliczka stała się również naszym ‘Taborem’, na którym objawiałaby się chwała Maryi? Z pewnością nie jesteśmy w stanie dokonać większego apostolskiego czynu ani pozostawić tym, którzy po nas przyjdą, żadnej wartościowszej spuścizny niż skłonienie naszej Pani i Królowej, aby tutaj umieściła swój tron, rozdawała dary i czyniła cuda łaski”.

 

 

 


W oparciu o te słowa, poparte głęboką wiarą w prowadzenia Opatrzności Bożej i żarliwą modlitwą powstało pierwsze sanktuarium szensztackie, wspomniane Prasanktuarium. Jest to miejsce łask, którego oryginalność polega na tym, że to ludzie zapraszają Matkę Bożą, by zamieszkała między nimi i czyniła to miejsce wyjątkowym. Każde nowe sanktuarium jest budowane na wzór pierwszego, w którym 18.10.1914 r. o. Józef Kentenich wraz z wychowankami zawarł przymierze miłości z Maryją.


Sanktuarium jest miejscem spotkania z Chrystusem i Jego Matką,  która zawsze prowadzi do Chrystusa, ale jest też miejscem spotkania z samym sobą i z drugim człowiekiem. Modląc się w sanktuarium szensztackim można wyprosić sobie i innym wiele łask, a szczególnie trzy łaski pielgrzymkowe:


- zadomowienia w Sercu Bożym,
- wewnętrznej przemiany,
- zapału apostolskiego w dawaniu świadectwa o Chrystusie.


Na całym świecie istnieje około 200 sanktuariów szensztackich. 

« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写