Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Gdzie jesteśmy

Sanktuarium Wierności


Z historii Sanktuarium Wierności

Początki powstania Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku-Świdrze sięgają przyjazdu Sióstr Maryi do Polski. W sercach Sióstr była zawsze tęsknota za Domem Matki, sanktuarium MTA. Z chwilą przeniesienia się do własnego domu w Świdrze dnia 27 listopada 1958 roku, wzrosła nadzieja na wybudowanie domu prowincjalnego i sanktuarium na wzór Prasanktuarium..

Niestety, sytuacja polityczna Polski, w której władzę sprawowali komuniści, była dla Kościoła trudna. Kościół coraz bardziej był prześladowany, ograniczony do minimum w swej działalności, zarówno pod względem duszpasterskim, jak też budowy nowych obiektów sakralnych.

 

Dramatyczne chwile, zburzenie ...
Ponieważ nie było szans na uzyskanie pozwolenia od władz na budowę sanktuarium, siostry podjęły decyzję budowy w ukryciu. Pod osłoną lasu, rozpoczęły pracę na posesji przy ulicy Sportowej 7 (obecnie ul. Bronisława Czecha 9/11) w Świdrze. Niestety, gdy budowa została doprowadzona do wysokości dachu, ktoś ją zauważył i zaskarżył do Urzędu Miasta w Otwocku. Odpowiedzią był nakaz rozbiórki rozpoczętej budowy. W dniu 27 czerwca 1967 roku, milicja obstawiła cały nasz teren, siostrom nie wolno było opuścić domu, komuniści dokonali rozbiórki. Materiał budowlany został wywieziony. Pozostał tylko fundament małej kapliczki, jakby zapowiedź że przyjdzie czas, w którym pragnienia sióstr spełnią się, a modlitwy i ofiary będą przyjęte.

 

Tęsknota i modlitwa

Minęły lata, prowincja rozwijała się, przybywało coraz więcej sióstr. Nadszedł rok 1980, rok „odwilży politycznej”. W sercach sióstr była coraz większa tęsknota za sanktuarium. Dochodziła do tego konieczność wybudowania nowego domu prowincjalnego, warunki mieszkaniowe były coraz trudniejsze. W siostrach było pragnienie i głęboka wiara, że tym razem uzyskamy od władz konieczne pozwolenia. Nastąpiła duchowa mobilizacja w staraniach o pozwolenie na budowę, niestrudzona duchowa "walka" o uzyskanie pozwolenia na budowę w Urzędzie Architektury, a przede wszystkim w Urzędzie do Spraw Wyznań przy ul. Dzierżyńskiego w Warszawie trwała nieustannie. Dzięki Bożej Opatrzności i wielu zabiegom udało się uzyskać zezwolenie na budowę domu i sanktuarium 24 lipca 1980 roku.
Zaledwie miesiąc po otrzymaniu pozwolenia 18 sierpnia 1980 roku dokonano wykopu pierwszej łopaty ziemi pod sanktuarium w Świdrze.

 

Poświęcenie sanktuarium

Dnia 12 września 1981 r. poświęcenia sanktuarium dokonał ks. bp Bronisław Dąbrowski, Sekretarz Episkopatu Polski  w obecności ks. bpa Zbigniewa Kraszewskiego, który wygłosił homilię. Ks. bp Zbigniew Kraszewski zwracając się do wiernych powiedział:
„Tak jak z pierwszego sanktuarium wyszli Apostołowie na cały świat, tak i z tego sanktuarium mają wyjść maryjni apostołowie, nowi ludzie i nowe społeczności, oddane Bogu i Kościołowi do dyspozycji. Idzie o to, aby wierność, jaka ma być cnotą naczelną czcicieli Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Polsce, ta wierność Bogu i Matce mogła działać z tego sanktuarium i zwyciężać (...) dlatego trzeba pozwolić Matce Trzykroć Przedziwnej, żeby tutaj ze Świdra, na prawym brzegu Wisły, zwyciężała moce ciemności” .

Z okazji tej uroczystości na ręce Sióstr Szensztackich przysłał swoje przemówienie o. Menningen, najbliższy żyjący współpracownik Ojca Założyciela, który napisał:
„Ojciec Józef Kentenich, założyciel Rodziny Szensztackiej upoważnił mnie wówczas kiedy jeszcze żył, abym reprezentował Go wszędzie tam, gdzie sam mimo swojej chęci nie będzie mógł być obecny. (...) Nadaliście temu sanktuarium piękny tytuł: Sanktuarium Wierności i ta zaszczytna nazwa nawiązuje do pełnej chwały historii Waszego Narodu, ujętej w zawołaniu: «Polonia semper Fidelis» - Polska zawsze wierna. O. Kentenich powiedział kiedyś, że podziwia wszystkie cnoty chrześcijańskie, ale cnota wierności szczególnie porusza Jego serce”.

 

Koronacja Obrazu
13 grudnia 1981 roku ogłoszono stan wojenny w Polsce. Wzmogły się intensywne represje wobec Kościoła, aresztowania patriotów walczących o wolność Ojczyzny, miedzy innymi także członków Solidarności. Wobec trudnej sytuacji i niepewnego jutra zapadła decyzja przyśpieszenia aktu koronacji Obrazu MTA w sanktuarium.

5 sierpnia 1982 roku cała Rodzina Szensztacka zebrała się przy sanktuarium w Świdrze. Aktu koronacji dokonał ks. Arcybiskup Bronisław Dąbrowski w obecności: ks. bpa Wacława Wyciska z Opola, ks. bpa Zbigniewa Kraszewskiego.

Podczas homilii ks. Abp Bronisław Dąbrowski powiedział:
„Koronujac ten obraz MTA dziś, pragniemy uprosić, aby Maryja zakrólowała w naszej Ojczyźnie i w świecie, aby jubileuszowe 600-lecie cudownego obrazu Jasnogórskiego rozpaliło w sercach Polaków miłość do Jezusa i Jego Matki, abyśmy wytrwali w wierze ojców pod macierzyńską, wszechmocną i serdeczną opieką Maryi. Razem więc z całą Rodziną Szensztacką w Polsce, która przygotowując się do dzisiejszej uroczystości umacniała w sobie przymierze miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną, wołamy słowami wielkiego, wspaniałego, świętego założyciela: «Trzykroć Przedziwna Matko i Królowo Szensztacka, poprzez tę uroczystą koronację obieramy Cię dziś na nowo  i na zawsze Królową naszych serc, naszej Rodziny, naszej Ojczyzny i całego świata»” .


Symbol Bożej Opatrzności

W dniach 30-31 sierpnia 1985 roku odbywały się uroczystości Jubileuszowe 100. rocznicy Urodzin Ojca Józefa Kentenicha, załozyciela Dzieła Szensztackiego. Podczas uroczystości, na której byli obecni: ks. kardynał Prymas Józef Glemp, ks. bp Ignacy Jeż i ks. bp Jan Wieczorek, został umieszczony w Sanktuarium Wierności symbol Bożej Opatrzności - Oko Ojca. Był on darem Ojców Szensztackich jako wotum wdzięczności za powstanie ich wspólnoty w Polsce.

 

Symbol Ducha Świętego

Duchowym umocnieniem do dalszej wierności było dążenie do uproszenia tak bardzo potrzebnych darów Ducha Świętego. Symbol Ducha Świętego został umieszczony w sanktuarium 12 października 1990 roku przy udziale ks. kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski.

 

Odpust, święto patronalne

Uwieńczeniem duchowego kształtowania się Sanktuarium Wierności było ustanowienie jego święta patronalnego na dzień 12 września, dekretem ks. biskupa Ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej Kazimierza Romaniuka z dnia 27 lipca 1999 roku.  Pierwsza Msza św. odpustowa została odprawiona 12 września 1999 roku.

 

Imię i posłannictwo Sanktuarium 

Bóg wybiera miejsce, czas i ludzi dla wypełnienia planów swej Opatrzności. Wybrał – spośród wielu w Polsce – to miejsce, w którym powstało Sanktuarium Wierności jako miejsce łask. Jest to miejsce uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego przez Matkę Bożą, miejsce wynagrodzenia za grzechy, miejsce gorącej modlitwy o potrzebne łaski, które płyną obficie za pośrednictwem Matki Bożej.
Jest to miejsce modlitwy nie tylko sióstr, które są odpowiedzialne za Sanktuarium Wierności, ale także wielkiej rzeszy ludzi, związanych z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną przymierzem miłości. Jest też wielu pielgrzymów przybywających z bliska i daleka, którzy powierzają samych siebie, swoje rodziny, potrzeby Kościoła – Matce Bożej, jako Królowej Wierności.

 

POLONIA SEMPER FIDELIS – to zawołanie towarzyszy świderskiemu sanktuarium Wierności. Niepozorne na zewnątrz, ukryte w cieniu sosen, blisko stolicy Polski ma wielkie znaczenie dla Rodziny Szensztackiej, dla Kościoła i Ojczyzny. Stąd Matka Boża jako Wychowawczyni obdarza łaską zadomowienia, przemiany wewnętrznej i łaską apostolskiej owocności .


 

« Wstecz
美国论文ESSAY代写
top private colleges