Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Gdzie jesteśmy

Sanktuarium Przymierza


Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej powstało po kilku wiekach od zaniknięcia tutaj kultu religijnego. Fakt ten, wyróżniony poświęceniem Kaplicy przez Namiestnika Chrystusa, stało się trwałym elementem odnowienia kultu maryjnego na tym świętym miejscu.  

 

                1 czerwca 1991 r. poświęcenie

         przez Ojca Świętego, bł. Jana Pawła II

    

 

W tym dniu, około godz. 15°°, Ojciec Święty Jan Paweł II przybył samochodem na szczyt Góry i pieszo udał się do Sanktuarium. Zapanowała cisza wypełniona modlitwą. Po odmówieniu nieszporów z pierwszej soboty miesiąca, Ojciec św. wyszedł na zewnątrz i nastąpiło poświęcenie Sanktuarium.

 

W nawiązaniu do tego faktu  i do słów Ojca Świętego na temat Góry Chełmskiej, ogłoszono ideał i szczególne posłannictwo tego sanktuarium jako

Sanktuarium Przymierza (Sanctuarium Foederis) 

 

 

 

Kontakt:

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi

Koszalin - GÓRA CHEŁMSKA

ul. Słupska 1; skr. poczt.74

 

tel.: 94/ 345 99 44

e-mail:  gora.ch.siostry@szensztat.pl

 

Więcej:   

Strona www  Sanktuarium Przymierza:  www.sanktuarium-koszalin.pl

Strona www diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej - WYDARZENIA

 

« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写