Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Gdzie jesteśmy

Sanktuarium Zawierzenia


Z historii Sanktuarium Zawierzenia

Krótka historia placówki Sióstr

Pierwsza placówka Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi w Bydgoszczy została założona w dniu 1 września 1986 roku. Siostry zamieszkały w domu parafialnym obok bydgoskiej Fary. Stąd dojeżdżały do różnych parafii na spotkania formacyjne, tworząc nowe grupy Dzieła Rodzin oraz Szensztackiej Młodzieży Żeńskiej i Matek. Jedną z parafii, w której  miały spotkania z małżeństwami oraz dziewczętami, była nowo tworząca się parafia Świętej Rodziny na osiedlu Piaski  w Bydgoszczy. Latem 1988 r. powstała tam placówka sióstr, z myślą, że może powstanie w pobliżu sanktuarium szensztackie.

Powstanie Sanktuarium Zawierzenia

W tej intencji podejmowane były liczne działania, nieustanna modlitwa i wytrwałe pielgrzymowanie. 26 maja 1990 roku, w rocznicę przymierza miłości zawartego przez pierwszą grupę rodzin z Bydgoszczy, odbyła się pielgrzymka dziękczynno-błagalna w intencji powstania sanktuarium w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W 1991 roku wyruszyła druga pielgrzymka na Piaski, tym razem z kościoła  św. Antoniego na Czyżkówku. Tak powstała tradycja organizowania co roku pielgrzymki z Bydgoszczy na Piaski. Podjęto konkretne starania o wyznaczenie miejsca pod sanktuarium. 22 maja 1998 roku wygrano przetarg na zakup gruntów, a 26 czerwca 1998 roku na terenie polany odbyła się pierwsza uroczystość tzn. poświęcenie krzyża oraz terenu pod budowę sanktuarium. 18 sierpnia 1998 roku powołana została komisja do spraw budowy sanktuarium i zakupu ziemi. Organizowano festyny w różnych parafiach i zbiórki przed kościołami, aby uzyskać potrzebną kwotę, aby zapłacić za ziemię. Potrzebny teren udało się zapłacić 29 grudnia 1998 roku. Pokonanie wszelkich trudności zostało określone przez członków Ruchu Szensztackiego jako „cud nad Brdą”.


Powołanie Stowarzyszenia budowy i utrzymania Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej oraz Diecezjalnego Centrum Ruchu Szensztackiego w Bydgoszczy w lipcu 1998 r.

Budowę sanktuarium rozpoczęto 11 maja 2000 roku. W listopadzie tego roku rozpoczęto już prace wewnątrz sanktuarium i zagospodarowywanie całego placu. Przy budowie wiele osób pracowało bezinteresownie, również wiele materiałów budowlanych było darowizną. Zimą 2001 roku rodziny szensztackie podjęły się pełnienia  całodobowych dyżurów na terenie budowy. Dyżury trwały ponad 10 lat, do chwili przeprowadzenia się sióstr do nowego domu przy Sankruarium.

 

Ideał Sanktuarium

Podczas wyboru ideału Sanktuarium było kilka propozycji m.in. Betlejem, Zwiastowania. Grupa z parafii Matki Kościoła zaproponowała Sanktuarium ZAWIERZENIA. Ideał ten związany jest z osobami, które zawierzyły Bogu i Maryi całym swym życiem - Jan Paweł II, Kard. Stefan Wyszyński i Ojciec Założyciel. Jako znaki czasu odczytano akt zawierzenia świata Matce Bożej Fatimskiej dokonany przez Jana Pawła II w październiku 2000 roku. Także droga budowy Sanktuarium była wyjątkowa – zawierzenie Bogu i MTA spraw po ludzku niemożliwych, rożnych trudności związanych z zakupem terenu i budową sanktuarium, a także kwestii zbiórki pieniędzy.

Wybrano ideał Sanktuarium: « SANKTUARIUM ZAWIERZENIA » łac. Sanctuarium Fidentiae

 

Poświęcenie

Poświęcenia Sanktuarium dokonał ks. abp Henryk Muszyński w dniu 16.06.2001 roku. W sanktuarium zawarta jest bogata symbolika religijna. Poszczególne symbole są duchowo wypracowywane przez członków Ruchu Szensztackiego. Nad Tabernakulum w sanktuarium umieszczony jest Krzyż Jedności. Ma on szczególne znaczenie w Ruchu Szensztackim. Ukazuje jedność Chrystusa i Jego Matki, zjednoczonych z Ojcem w przymierzu miłości. Wyraża także intencję, aby wszyscy tworzyli jedność z Jezusem i Maryją w Bogu Ojcu. Oryginał Krzyża Jedności został podarowany Ojcu Kentenichowi przez chilijską Rodzinę Szensztacką z okazji Jego 80 Urodzin. Krzyż Jedności nasz Ojciec Założyciel podarował Rodzinie Pań Szensztatu, dla której jest on znakiem szczególnego posłannictwa.

 

Koronacja obrazu Matki Bożej w Sanktuarium Zawierzenia

W czerwcu 2008 roku wspólnoty Ruchu Szensztackiego w diecezji bydgoskiej rozpoczęły przygotowania do koronacji obrazu Matki Bożej na Królową Zawierzenia.
Z ustaleń Rady Diecezjalnej: „Pragniemy ofiarować Maryi koronę jako znak naszej wdzięczności za Jej błogosławioną obecność na tym miejscu oraz w życiu członków Ruchu i przybywających do sanktuarium pielgrzymów. Pragniemy jeszcze głębiej zawierzyć Jej nasze życie, troski i kłopoty, a także radości i sukcesy dnia codziennego i stawać się coraz bardziej uległymi narzędziami w Jej rękach”.
Od roku 2009 trwa czas bezpośrednich duchowych przygotowań do koronacji. Członkowie Ruchu starali się na nowo wnikać w źródła duchowości Szensztatu, pogłębić i wiernie żyć przymierzem miłości z Maryją oraz otwierać się na działania apostolskie w duchu charyzmatu Ojca Józefa Kentenicha. Rozpoczęła się także peregrynacja korony wśród rodzin, grup szensztackich, sympatyków Ruchu w archidiecezji oraz po miejscach szczególnie związanych z duchową drogą Ruchu.


Głębokim elementem jednoczącym cała Rodzinę Szensztacka w diecezji była nowenna przed koronacją. Oto fragment modlitwy przygotowującej do aktu koronacji  Maryi na Królową Zawierzenia:

(…) Pragniemy w jubileuszowym darze ofiarować Ci, Maryjo, koronę – jako wyraz naszej wdzięczności, miłości i zawierzenia. Pragniemy i prosimy, byś w całkowitej wolności mogła królować w naszych sercach, w naszych rodzinach i w naszej  diecezji. (…)

Uroczystość koronacji odbyła się 18 czerwca 2011 r.  WIĘCEJ (zdjęcia, sprawozdanie).


Najważniejsze wydarzenia

 3/4 marca 2001 roku   - podczas nocnego czuwania podjęto decyzję nazwania Sanktuarium - Sanktuarium Zawierzenia (Sanctuarium Fidentiae).

16 czerwca 2001 roku   -   poświęcenie sanktuarium Zawierzenia przez ks. abp Metropolitę Henryka Muszyńskiego.

18 czerwca 2011 roku   - ukoronowanie obrazu MTA na Królową Zawierzenia przez ks. bpa Ordynariusza Jan Tyrawę.

 

« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写