Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Gdzie jesteśmy

Sanktuarium Przymierza

Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej powstało po kilku wiekach od zaniknięcia tutaj kultu religijnego. Fakt ten, wyróżniony poświęceniem Kaplicy przez Namiestnika Chrystusa, stało się trwałym elementem odnowienia kultu maryjnego na tym świętym miejscu.

Więcej »

Rys historyczny Góry, powstanie sanktuarium

Góra Chełmska koło Koszalina jest najwyższym (ok. 137 m n.p.m.) wzniesieniem na całym Pomorzu. Jej historia religijna sięga wczesnego średniowiecza (VIII w.). Już wówczas, jako wyróżniające się wysokością wzniesienie, była miejscem sprawowania pogańskiego kultu Pomorzan.

Więcej »

Porządek liturgiczny, główne uroczystości

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELA i Święta -        godz. 12.00
W TYGODNIU -                godz. 17.00


Więcej »

Informacje dla pielgrzymów

Ruch pielgrzymkowy wokół sanktuarium rozwija się systematycznie od chwili powstania i poświęcenia Sanktuarium, gdy nawiedził to miejsce najdostojniejszy pielgrzym - Jan Paweł II. Pielgrzymi przybywają indywidualnie i w zorganizowanych grupach, które mają nie tylko charakter religijny, ale także turystyczny i rekreacyjny. Łączenie obu tych elementów jest jedną z cech charakterystycznych dla tego niepowtarzalnego miejsca.

Więcej »

AKTUALNOŚCI, stała oferta apostolska

Serdecznie ZAPRASZAMY na:     UROCZYSTOŚĆ INSTALACJI RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II w Sanktuarium Przymierza GÓRA CHEŁMSKA, 4 GRUDNIA, GODZ. 12.00 – Niedziela

Więcej »

Rozbudowa zaplecza pielgrzymkowego

Tworzenie się materialnego zaplecza dla pielgrzymów na Górze Chełmskiej wymaga całościowego zaplanowania i przygotowania najlepszych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych wpisujących się w wyjątkowy krajobrazowo teren Góry Chełmskiej i wykorzystujący istniejące już zabudowań.  Do jednych z głównych istniejących budynków należy WIEŻA WIDOKOWA.

Więcej »

« Wstecz
美国论文ESSAY代写
top private colleges