Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Powołanie

Medytacje o powołaniu


List do przyjaciela

Może i Ty czasem piszesz listy do przyjaciela, przyjaciółki i oczekujesz odpowiedzi?...

Książka „Listy do przyjaciela” Antoniego Gołubiewa, choć powstała wiele lat temu, podejmuje zawsze aktualne dla młodego człowieka problemy poszukiwania swego miejsca w życiu, pokazuje wartości i sposób ich wyboru.

    

      Przeczytaj, Bóg posługuje się różnymi słowami,

      aby przemawiać do naszego serca.  

      Może to list także do Ciebie?

 

 

"Przyjacielu!

Każdy z nas ma swoje własne indywidualne powołanie. Jest ono włożone już w naszą indywidualną naturę – nasze przyrodzone zdolności, dyspozycje, zamiłowania, możliwości. Im harmonijniej ułożymy swoje życie  w stosunku do własnych możliwości tym pełniej będzie się rozwijać nasza osobowość. (…)


Gdy patrzymy na wielkich ludzi w przeszłości – świętych, uczonych artystów, polityków, reformatorów – którzy rozwiązywali zawiłe problemy, którzy zrealizowali szaleńcze nieraz zamierzenia, których określamy mianem geniuszów, wydaje się nam, ze to słowo „geniusz” wyjaśnia wszystko; tymczasem ich genialność polegała przede  wszystkim na dostrzeżeniu swego powołania, na jego podjęciu i na wytrwałej, uporczywej pracy nad realizacją stojących przed nami zadań. To co mówię nie jest próbą pomniejszenia wielkości, odwrotnie – stanowi hołd składany istotnej wielkości człowieka.
Lecz powołanie nie jest czymś statycznym, dokonanym raz na zawsze na całe życie. Owo powołanie, że się tak wyrażę „generalnie”, jest jedynie ogólnym zarysowaniem drogi i ten, kto by na nim poprzestał, zesztywniałby i zdrewniał. Musi ono być wciąż aktualizowane odkrywaniem powołań szczegółowych, powołań realizowanych i ukonkretniających owa zasadnicza wykreślona linię naszego życia.


Życie nas woła w każdej chwili i nie wolno nam zatykać uszu rękami pod pretekstem, ze już poznaliśmy nasze powołanie – pierwszą fazą naszej aktywności jest dostrzeganie zadań, które przed nami stają. Nie jest to bynajmniej tak proste jak to się na pozór wydaje.


Każde wzywające nas zadanie, możliwości naszej natury oraz wyrobione w nas pozytywne skłonności i zamiłowania stanowią powołujący nas głos Boga; lecz jest to głos niejako pośredni, ukazujący nam wolę Boga przez soczewkę stworzenia. Obok jednak tej drogi pośredniej Bóg mówi do nas bezpośrednio, mówi przez nasze sumienie, mówi tymi trudnymi do opisania, a jednak niewątpliwymi sposobami, jakie wybrał dla komunikowania się z człowiekiem. Jak we wszystkim, tak i w dosłyszeniu tego bezpośredniego głosu, potrzebna jest nasza współpraca – potrzebna jest prośba o ukazanie przez Boga swej woli, gotowość do jej usłyszenia, „otwarcie” naszej duszy. „Bądź wola Twoja” – to modlitwa o pomoc do prawidłowego odczytania naszego powołania na drodze przyrodzonej i prośba o wskazanie go bezpośrednio.


Nie powiesz chyba, Przyjacielu, że jest to ograniczenie i skrępowanie naszej osoby, negacja i zakaz – odwrotnie:  to pierwszy warunek, byśmy nie mieli wątpliwości, po co żyjemy, by odpowiedź na to pytanie była jasna i pewna, a także zgodna z naszymi możliwościami, byśmy zdołali te możliwości aktualizować, byśmy nie zmarnowali swych przyrodzonych talentów – Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, sobie na wyniesienie. Byśmy stali się pełnymi ludźmi”.
       

 

 

 Antoni Gołubiew,  „Listy do przyjaciela”, 

  Wydawnictwo ZNAK, 1959 r. (fragm.)

 

 

 

 

 

 

 

« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写