Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Powołanie

Przyjęcie


Warunki przyjęcia do naszej wspólnoty

Staraliśmy się wspólnie zastanowić: co to jest powołanie, jak dojść do momentu, kiedy jest w sercu przeświadczenie, że życie poświęcone Bogu, konsekracja, to moja droga. Miarą dojrzałości jest umiejętność podejmowania decyzji.Jeżeli będziesz decydować, że chcesz należeć do naszej wspólnoty i w niej realizować swoje powołanie, powinnaś  znać tematy, które są poruszane w rozmowie wstępnej z kandydatkami do Instytutu.
 

Każda wspólnota, zgromadzenie, instytut życia konsekrowanego, ma swoje prawo partykularne (prawo, które obowiązuje we wspólnocie), które oparte jest na prawie Kościoła, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

 Główne tematy poruszane przy przyjęciu do naszego Instytutu:
 

 •  miłość do Boga, któremu przynosimy dar swojej czystej miłości -  chcemy „być jak Maryja”;
   
 • pytamy o otwartość na apostolstwo -  we wspólnocie pielęgnowany jest duch apostolski, radość z przynależności do Kościoła;
   
 • kontakt z Maryją, czy bliska jest duchowość maryjna - w naszym Instytucie żyjemy z Maryją w przymierzu miłości;
   
 • zdrowie fizyczne i psychiczne - wymagane jest orzeczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia (zgodnie z przepisami prawa kanonicznego);
   
 • nie jest wymagane konkretne wykształcenie, pytamy jednak o predyspozycje praktyczne do wykonywania jakiegoś zawodu, o hobby, zainteresowania.


Gotowość do rozmowy o tych sprawach, otwartość na wskazane tematy, może być także pomocą dla Ciebie w rozeznaniu czy Bóg chce, abyś szła drogą konsekracji w naszym Instytucie.
 

Otaczamy Cię modlitwą. SZCZĘŚĆ BOŻE!
 


 

« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写