Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Apostolstwo

Apostolat Pielgrzymującej MTA


Historia Apostolatu

Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej ma swój początek w połowie ubiegłego wieku w Brazylii.

W dniu 10 września 1950 roku siostra M. Teresinha Gobbo przekazała Janowi Pozzobon, jeden z obrazów Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej z prośbą, by zanosił go do rodzin oraz odmawiał z nimi różaniec. Inicjatywa ta - peregrynacja obrazu MTA - była wkładem Ruchu Szensztackiego z Brazylii w trwający w tamtejszym Kościele Rok Święty.

Pozzobon pielgrzymował z tym obrazem przez 35 lat, odwiedzając rodziny, szkoły, szpitale, więzienia oraz parafie. Droga, którą przebył pieszo z obrazem MTA wyniosła ponad 140.000 km.

Od roku 1959 rozpowszechniła się oryginalna forma peregrynacji obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej umieszczanego odtąd w małych kapliczkach o jednakowym kształcie, które w swej symbolicznej wymowie nawiązywały do sanktuarium szensztackiego. W ten sposób powstał w Ruchu Szensztackim prąd sanktuariów pielgrzymujących.


Ta forma peregrynacji objęła swoim zasięgiem wiele pojedynczych osób oraz całe rodziny, które utworzyły stałe kręgi systematycznie nawiedzane przez obraz Matki Bożej w sanktuarium pielgrzymującym.

« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写