Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Apostolstwo

Apostolat Pielgrzymującej MTA


Idea projektu i cele apostolskie

IDEA PROJEKTU Pielgrzymującej Matki Bożej  jest wyrosłą z potrzeb czasu metodą pastoralną, włączoną w duszpasterstwo Kościoła i oddziaływującą na życie współczesnych ludzi.

 

Rozwinęła się w Ruchu Szensztackim poprzez osobę i działanie brazylijskiego diakona, ojca rodziny Jana Luisa Pozzobon (1904-1985), a wraz z rozwojem Ruchu rozprzestrzeniła się na całym świecie. Poprzez peregrynację obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej dociera do szerokich kręgów osób, do rodzin, szkół, szpitali czy też różnych instytucji. W ten sposób Matka Boża przedłuża niejako swoje działanie z sanktuarium szensztackiego i jako Wielki Misjonarz przemierza współczesny świat. Peregrynacja jest oryginalną formą urzeczywistnienia ewangelizacyjnej misji Kościoła.

 

CELE APOSTOLSKIE  Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej, odpowiadają na potrzeby czasu i wydają się skutecznie trafiać w potrzeby współczesnego człowieka. Można je opisać nastepująco: 

 

• Apostolat wprowadza ludzi w kontakt z Chrystusem i Matką Bożą. Maryja, nawiedzając poszczególne rodziny wychowuje jej członków do pełni życia chrześcijańskiego.

 

• Duch, który ożywia peregrynację, zwłaszcza tych, którzy są za nią odpowiedzialni jest duchem przymierza miłości, ufnego, z pomocą Matki Bożej  dążenia do świętości.

 

• Peregrynacja jest konkretnym wkładem w ewangelizację współczesnego świata oraz w odnowę społeczeństwa.

 

• Peregrynacja obrazu MTA łączy się z odmawianiem modlitwy różańcowej, która pomaga wzrastać w świat wiary oraz żyć w obecności Maryi i Jej Syna.

 

• Matka Boża Trzykroć Przedziwna, nawiedzając w swym obrazie rodziny, pobudza ich do coraz głębszego życia sakramentalnego oraz do odkrycia wartości Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

• Peregrynacja obrazu MTA jest wkładem Ruchu Szensztackiego w urzeczywistnianie ewangelizacyjnej misji Kościoła.

 

 

"Przyjmijcie obraz Matki Bożej i przygotujcie dla niego godne miejsce w  waszych mieszkaniach. W ten sposób staną się one małymi sanktuariami, w których ten cudowny obraz będzie promieniował  łaskami i sprawi, że świętym stanie się dom rodzinny i świętymi członkowie rodziny..."


o. J. Kentenich, Z listu  do Dzieła Rodzin, 

Santa Maria, Brazylia w 1948 r.


 

« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写