Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Apostolstwo

Służba w formacji


Duszpasterstwo młodzieży żeńskiej

Ważnym wymiarem naszej służby formacyjnej jest apostolstwo wśród dziewcząt i młodzieży żeńskiej na różnym etapie rozwoju. Rozpoczynamy zajęcia z dziewczętami już w szkołach podstawowych, organizujemy rekolekcje i spotkania dla gimnazjalistek i licealistek. Proponujemy spotkania formacyjne i połączone z rozeznaniem drogi życia dla młodzieży starszej, studentek i młodych kobiet.
 

Siostra M. Edyta zaangażowana w pracę apostolska wśród dziewcząt, tak mówi o swoim zadaniu:


„Nasz Założyciel nie tylko oczekiwał od nas, abyśmy w naszym życiu odzwierciedlały Maryję, ale też by ukazywać młodym dziewczętom jak żyć i kształtować swoje życie na wzór Prawdziwej Kobiety, jaką jest Maryja. To zadanie wypełniamy w różnorodny sposób. Zapraszamy dziewczęta na dni skupienia, rekolekcje letnie i zimowe, rekolekcje parafialne, prowadzimy spotkania formacyjne przy parafiach lub przy naszych centrach szensztackich. Wiele dziewcząt może liczyć na nasze indywidualne wsparcie na drodze dojrzewania do miłości, macierzyństwa, odkrywania siebie samej i zadań jakie w życiu mają do spełnienia. Wraz z dziewczętami pochylamy się nad współczesnymi problemami, pytaniami czy zagadnieniami jakie niesie codzienność. Starami się pomóc im odkryć sens, dostrzec działanie Boga oraz zrozumieć samych siebie. Odpowiadamy wspólnie napytania: Jak nie zagubić siebie w tym co proponuje świat? Czy dzisiejszy człowiek ma jakieś wartości, których broni?... Okazuje się, że tak, wielu młodych szuka dobrej jakości swego życia, a my jako siostry możemy im w tej przygodzie towarzyszyć. To dla nas radość, pomagać młodym odkrywać i jak "stawać się tym, kim mają być, aby mogli zapalać świat" - jak powiedział Jan Paweł II”.

« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写