Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Apostolstwo

Miejsce i zadanie w Dziele Szensztackim


Struktura Dzieła

Międzynarodowe Dzieło Szensztackie składa się z ponad 20 niezależnych związków, wspólnot i ugrupowań. Należą do nich kapłani, siostry i ludzie świeccy: rodziny, mężczyźni, zamężne kobiety i matki,  studentki, młodzież żeńska i męska, dzieci, chorzy.
 

SCHEMAT GRAFICZNY:

 

 

Szensztackie instytuty świeckie  i   związki są zasadniczymi wspólnotami całego Dzieła. Wobec pozostałych wspólnot i ugrupowań oraz dla mającego szeroki zasięg, szensztackiego Ruchu Pielgrzymkowego, spełniają one funkcję animacyjną, inspirującą duchowe i wspólnotowe dążenia, oraz przyjmują obowiązki współodpowiedzialności za całość Ruchu Szensztackiego. Instytuty starają się służyć w formacji duchowej, a przez to pomagać w kształtowaniu codziennego życia zgodnego z Ewangelią, rozwijają także funkcje kulturotwórczą w środowiskach. Te priorytety należą także do głównych zadań naszego Instytutu.


 

« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写