Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

O naszej Wspólnocie

Delegatura Wschodnia


Lux ex Oriente - Światło ze Wschodu

Przekazujemy relacje z dnia skupienia, które odbyło się w II niedzielę Adwentu w naszym domu w Puszkinie - Aleksandrowskaja, 8 grudnia 2012 r. Informację przekazały nam siostry Marianna i M.Adela, a przetłumaczyli ją na j. rosyjski Marina i Andriej z Moskwy. 


Siostry z Puszkina piszą:

 

„Twe Sanktuarium, to nasz Nazaret wśród nocy czasu dla oczu ukryty...”


Czas Adwentu, to czas radosnego oczekiwania na ponowne przyjście Jezusa na końcu czasu.  Na tej drodze towarzyszą nam znaki i Osoby, które mają nam pomóc w dobrym przygotowaniu się na spotkanie z Jezusem. Jedną z takich Osób - znaków jest dla nas Niepokalana i właśnie w dzień Jej poświęcony – 8 grudnia br. – w naszym domu, który nazwałyśmy - „Dom Maryi”, odbyło się spotkanie dla opiekunów i członków Kręgów Pielgrzymującej MTA. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób z St. Petersburga i Puszkina.

 

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 14.00 wspólnym posiłkiem. Pani Marina Konopliowa, która uczestniczyła w koronacji Auxiliaru w Szensztacie 8 września 2012 r. wraz grupą pielgrzymów z Polski i z Białorusi, podzieliła się z radością i entuzjazmem swoimi wrażeniami, ubogacając je pokazem zdjęć. Po relacjii Mariny, w naszej kaplicy domowej odbyła się Msza św., w intencji członków Ruchu Szensztackiego w Rosji, którą sprawował o. Francisk. W swojej homilii o. Francisk w prostych słowach wyjaśnił, co oznacza tytuł: Niepokalanie Poczęta, i w jaki sposób możemy naśladować Maryję w naszym życiu duchowym. Celebrans ukazał również Maryję, jako Przewodniczkę na drodze wiary i pomoc w osiągnięciu świętości w życiu codziennym.


Na koniec Eucharystii ponownie złożyliśmy nasze życie w ręce Matki Bożej odnowiając przymierze miłości z Nią. W czasie trwania całego spotkania, panowała bardzo radosna atmosfera. Cieszyłyśmy się, że wszyscy czują sie dobrze w naszym domu i mamy nadzieję, że niedługo ponownie uczestniczki tego spotkania zawitają w nasze progi.

 

 

Tłumaczenie:

Твое Святилище - наш Назарет,

укрытый от глаз среди времени ночи..."

 

Время Адвента является периодом радостного ожидания второго пришествия Христа в конце времен. На этом пути нас сопровождают образы и знаки, которые должны помочь нам хорошо подготовиться к встрече Иисуса. Одним из таких образов-знаков для нас является Пренепорочная. И именно в день, посвященный ей – 8 декабря, праздник Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии - в нашем "Доме Марии" состоялась встреча опекунов и членов молитвенных кругов странствующей иконы MTA. В ней приняли участие 9 человек из Санкт-Петербурга и Пушкина.

 

Встреча началась в 14.00 с совместного обеда, а потом Марина Коноплева, которой посчастливилось участвовать в коронации странствующего образа Auxiliar в Шенштатте, поделилась своими впечатлениями от этого события, сопровождая свое сообщение демонстрацией фотоснимков. После этого мы перешли в нашу домашнюю часовню, чтобы участвовать в св. Мессе в интенции членов шенштаттского движения в России, которую совершил о. Франсиско. В своей проповеди о. Франсиско простыми словами объяснил, что означают слова «Непорочно Зачатая», и какое они имеют отношение к нашей духовной жизни. Он охарактеризовал Марию как нашего Проводника на пути веры и нашу Помощницу в достижении святости в повседневной жизни. В заключение мы снова отдали нашу жизнь в руки Божьей Матери, обновив союз любви с Ней.


Всей встрече сопутствовала очень радостная атмосфера. Мы радовались, что всем хорошо в нашем доме, и мы надеемся, что в недалеком будущем участницы этой встречи опять пожалуют в наше скромное жилище.


Сестры из Александровской

« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写