Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

O naszej Wspólnocie

Delegatura Wschodnia


Rekolekcje w Moskwie 13-14.10.2012 r.

W dniach 13-14 października br. w Moskwie odbyły się dwudniowe rekolekcje dla osób należących już do Ruchu Szensztackiego, dla osób odpowiedzialnych za kręgi Pielgrzymujące Sanktuarium i sympatyków. Rekolekcje poprowadziła s. M.Lidia Czerwonka, przełożona prowincjalna Sióstr Szensztackich. Relacje z tego wydarzenia przesłali z Moskwy Andriej i Marina z Moskwy, którzy już od kilku lat należą do Ruchu. Zamieszamy ich tekst w j. rosyjskim i tłumaczenie, którego dokonała dla nas s.M.Agnes, odpowiedzialna za Delegaturę.

 

13-14 сентября группа московских католиков стала свидетелями и участниками редкого события: впервые в Москве были организованы 2-дневные реколлекции, которые проводила с. М. Лидия Черевонка, специально для этого приехавшая в Москву из Свидера. Тема реколлекций, в которых приняли участие еще немногочисленные члены Шенштаттского движения, опекуны Странствующего святилища и члены молитвенных кругов, а также просто те, кто интересуется шенштаттской духовностью, звучала многообещающе: «Важнейшее открытие: Бог любит меня, Он со Мной!». И надо сказать, что ожидания тех, кто принял участие в этих реколлекциях, в надежде приобщиться к этому важнейшему открытию (а таких набралось более 20 человек), оправдались с лихвой. Сестра М. Лидия провела их, что называется, на одном дыхании: энергично, эмоционально, с максимальной отдачей. Вместе с ней мы пытались постичь, кем для каждого из нас является Бог, размышляли над тем, какое место занимал Бог в жизни Марии, и вслед за отцом Кентенихом пытались обнаружить следы Бога в нашей личной жизни. Апостольский пыл с. Лидии возымел результаты: участники встречи долго не хотели расставаться с ней, приглашали ее вновь приехать в Москву, выражали желание, чтобы такие реколлекции стали более или менее постоянными, а несколько человек даже признались в том, что «Бог приоткрыл для них дверь», и загорелись желанием побольше узнать о Шенштаттском движении и даже, может быть, заключить Союз Любви.

 

Местом проведения реколлекций стал Культурный центр францисканцев в Москве, а за пастырскую часть встречи отвечал священник-францисканец о. Андрей Буко, за что все мы, ее участники, очень ему благодарны. И конечно, мы очень благодарны и с. Лидии за ее апостольское горение и поистине мужественное решение приехать в Москву, и нашим сестрам Агнес и Юлии, готовившим встречу и принявшим в ней самое деятельное участие. Плодотворность таких встреч очевидна: они наглядно демонстрируют присутствие и действие Божьей Матери в душах людей, открывающихся Ей навстречу.

Андрей, Марина
Москва

Tłumaczenie: 

W dniach 13-14 października w Moskwie, zostały zorganizowane dwudniowe rekolekcje, które prowadziła s. M.Lidia Czerwonka ze Świdra. Tematem rekolekcji, w których więli udział nieliczni członkowie Dzieła Szensztackiego w Rosji oraz opiekunowie pielgrzymujących sanktuariów i członkowie kręgów, a także zainteresowani duchowością Szensztatu, stały się wiele obiecujące słowa: „Największe odkrycie: Bóg mnie kocha, On jest ze mną!”.


Trzeba powiedzieć, że oczekiwania tych, którzy wzięli udział w tych rekolekcjach,  (a zebrało się takich osób ponad dwadzieścia!), ziściły się w pełni. Siostra Lidia przeprowadziła rekolekcje bardzo energicznie, dając siebie całkowicie. Razem z siostrą staraliśmy się zastanowić nad tematem: miejsce Boga w życiu Maryi, a następnie pogłębić osobiste doświadczenie – kim jest Bóg dla każdego z nas. W ślad za o. Kentenichem próbowaliśmy odkryć ślady Boga w naszym życiu osobistym. Apostolski zapał s. Lidii przyniósł rezultaty: uczestnicy spotkania długo nie chcieli rozstać się z Siostrą, zapraszając, aby jeszcze raz przyjechała. Wielu uczestników wyraziło pragnienie, aby takie rekolekcje odbywały się regularnie, a niektórzy nawet przyznali, że „Bóg odkrył dla nich drzwi” i zapragnęli więcej dowiedzieć się o Ruchu Szensztackim, możliwe, że w  przyszłości będą chcieli zawrzeć przymierze miłości.


Miejscem spotkania stało się centrum kulturalne Franciszkanów, a za duszpasterską część spotkania odpowiadał o. Andriej Buko, za co wszyscy uczestnicy byli mu bardzo wdzięczni. I wreszcie, jesteśmy bardzo wdzięczni s.Lidii za apostolski zapał i naprawdę mężną decyzję przyjazdu do Moskwy, a także naszym siostrom Julii i Agnes, które przygotowywały spotkanie i wzięły w nim aktywny udział. Takie spotkania z pewnością przyniosą obfite owoce: stają się świadectwem obecności i działania Matki Bożej w duszach ludzi, wychodzących Jej na spotkanie.

Andriej i Marina z Moskwy

« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写