Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

O naszej Wspólnocie

Delegatura Wschodnia


Diecezjalne Dni Młodych w St. Petersburgu

W dniach 17-19 sierpnia 2012 r. w St. Petersburgu odbywały się Diecezjalne Dni Młodzieży, które zgromadziły ponad 100 młodych osób, razem ze swoimi duszpasterzami, z różnych miast archidiecezji moskiewskiej, m. in. z Tuły, Niżniego Nowgorodu, Kaliningradu i Biereznikow. O przebiegu Dni Młodzieży i swoim w nich udziale, pisze dla nas s. Marianna Kułakowska z Delegatury Wschodniej, pracująca w Puszkinie (St. Petersburg):"Diecezjalne Dni Młodzieży rozpoczęły się 17 sierpnia br. o godz. 14.00 w parafii św. Jana Chrzciciela w Puszkinie k. St. Petersburga.  Ich mottem były słowa z Listu św. Pawła do Filipian: „Radujcie się zawsze w Panu!”, które były hasłem tegorocznych Światowych Dni Młodzieży i motywem przewodnim orędzia papieża Benedykta XVI.

W sobotę 18 sierpnia, spotkania odbywały się w parafii pw. Wniebowzięcia NMP i w klasztorze Ojców Franciszkanów Konwentualnych.W każdej z tych parafii młodzież przyjmowana była bardzo gościnnie przez ks. Proboszczów i parafian, którzy aktywnie włączali się w przygotowanie posiłków. Ja miałam również kulinarny wkład w to spotkanie, przygotowując, wspólnie z parafianką i o. Janem, wikariuszem parafii w Puszkinie, makaronową sałatkę.

 

Przez cały czas trwania Dni Młodzieży, towarzyszył nam  pasterz archidiecezji, ks. abp Paweł Pezzi, który w swoich homiliach zachęcał młodych, by z Jezusem i dla Jezusa radośnie przeżywali swoje życie i nie bali się być Jego świadkami we współczesnym świecie.

W ciągu tych trzech dni we wszystkich konferencjach i spotkaniach, jak echo brzmiały słowa „Radujcie się!” i „bądźcie misjonarzami radości”. W piątkowej konferencji ks. Kirył Gorbunov zachęcał młodzież do radosnego przeżywania  sakramentu pojednania, tak, aby stał się on dla nich „radosnym spotkaniem z miłosiernym Jezusem”, a ks. Witalij Spicyn ukazywał, jak młodzi święci XX wieku, o których wspomina Papież Benedykt XVI w swoim Orędziu: Piotr Jerzy Frassati (1901-1925) i Klara Badano (1971-1990), przeżywali z radością swoją wiarę w obliczu cierpienia i śmiertelnej choroby. Podkreślano, że być chrześcijaninem, to być człowiekiem promieniującym wewnętrzną radością, nie tylko wtedy, kiedy jest nam dobrze i nie dotyka nas cierpienie, ale właśnie wtedy, kiedy jest najbardziej trudno.  Mamy być radośni, radością, którą daje nam Jezus i która wypływa z więzi z Chrystusem. Mamy być „misjonarzami radości” i w ten sposób zapalać świat dla Jezusa.

 

Oprócz konferencji i Mszy św. w programie Dni Młodzieży znalazło się miejsce na pracę w grupach, podczas której młodzi dawali świadectwo swojej wiary, a także okazja do radosnego dzielenia się swoimi talentami podczas tzw. „festiwalu”. Można powiedzieć, że był to czas pogłębiania relacji z Jezusem i radosnego przeżywania wspólnoty Kościoła, wspólnoty ludzi młodych.

Uroczyste zakończenie spotkania odbyło się 19 sierpnia br. w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej, prowadzonej przez Ojców Dominikanów. Z radością czekamy na Ogólnorosyjskie Dni Młodzieży w 2013 r., na które zaprosił wszystkich zebranych  ks. abp Paweł Pezzi".

s. Marianna

« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写