Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

O naszej Wspólnocie

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi


MIEJSCE POWSTANIA


Nasza wspólnota Sióstr Maryi powstała 1 października 1926 roku, w Schönstatt k. Koblencji w Niemczech. Pierwszy człon nazwy  pochodzi od miejsca powstania. Schönstatt możemy przetłumaczyć jako - „piękne miejsce”. W Polsce używamy fonetycznej formy: Szensztat.


Kilka lat wcześniej w 1914 r., w tym samym miejscu, młody ksiądz o. Józef Kentenich wraz z grupą chłopców należących do Sodalicji Mariańskiej oddał się Matce Bożej, prosząc, aby Ona zechciała duchowo  zamieszkać w ich małej sodalicyjnej kaplicy, wzięła odpowiedzialność za ich wychowanie do świętości i obdarzała łaskami wszystkich, którzy będą tam przybywać. W zamian oddali się Jej całkowicie do dyspozycji, ogłaszając Matką i Wychowawczynią. Chłopcy uwierzyli, że taka "umowa" z Niebem jest możliwa. Odtąd mała kaplica (obecnie nazywana Prasanktuarium) stała się miejscem pielgrzymkowym. Wydarzenie to zapoczątkowało istnienie międzynarodowego apostolskiego Ruchu Szensztackiego, do którego należą członkowie zrzeszeni w ugrupowaniach stanowych - ligi i związków oraz sześc instytutów świeckich.

Jednym z nich jest nasz instytut, stąd popularna nazwa: Siostry Szensztackie, lub Szensztackie Siostry Maryi.INSTYTUT ŚWIECKI
 

Jako instytut świecki jesteśmy wspólnotą życia konsekrowanego. Dążymy do doskonałej miłości przez profesję rad ewangelicznych i  wysiłek osobistej formacji. Nasza wspólnota, podejmując nauczanie Kościoła, pragnie w duchu charyzmatu  wychowywać świeckich apostołów, uświęcać świat niejako od wewnątrz, być jak zaczyn dobra… (por. Lumen gentium, 31).

 

Zgodnie z zamysłem założyciela, bardzo ważne jest dla nas życie we wspólnocie oraz wspólnotowe świadectwo o powołaniu i misji kobiety na wzór Maryi. Odpowiadając na potrzeby ewangelizacyjne mamy możliwość podejmowania indywidualnych zadań, w każdym zawodzie kobiecym. Naszą apostolską misję realizujemy przez formację świeckich, szczególnie dziewcząt, kobiet i rodzin.

 

W pierwszych latach istnienia instytutu powstała gałąź kontemplacyjna, która włącza się w jego apostolską misję  poprzez modlitwę i nieustanną adorację Najświętszego Sakramentu. W Polsce  gałąź kontemplacyjna, Siostry Wieczystej Adoracji,  powstała w 1983 r.

 

 

SIOSTRY MARYI


Część nazwy  Siostry Maryi określa najgłębszy rys naszej duchowej drogi – staramy się tak żyć, by upodobnić się do Maryi.

Maryja, Matka Jezusa Chrystusa, Niepokalana, Służebnica Pańska, która na wzór Chrystusa mówi: fiat voluntas tua i towarzyszy swemu Synowi aż pod krzyż,  jest naszą Matką, Wychowawczynią i Królową.
Ona jest wzorem dla każdej z nas osobiście, ale pragniemy naśladować Ją także jako cała wspólnota. Z Jej pomocą chcemy wskazywać światu drogę do Chrystusa. Wierzymy, że więź z Maryją ma twórczą, jednoczącą i upodabniającą moc. Żyjąc w przymierzu miłości z Nią, pragniemy dawać świadectwo chrześcijańskiego stylu życia i pracy.

Nasze powołanie można streścić w jednym zdaniu: „być jak Maryja” i jak Ona działać we współczesnym świecie.

« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写