Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

O naszej Wspólnocie

Charyzmat i duchowość


Przymierze miłości z MTA

Przymierze miłości łączy wszystko!

Przymierze miłości z Matką Bożą jest duchową nicią, fundamentem duchowości całego Ruchu Szensztackiego. Bóg jest Bogiem Przymierza – dialogu z człowiekiem i całą wspólnotą ludzką. Mówi o tym Pismo św. Starego i Nowego Testamentu. Maryja, jako Matka Syna Bożego, jest szczególnym „ogniwem” tego przymierza. Ona prowadzi do jedności z Trójcą Świętą, każdego, kto się Jej oddaje. Członkowie Ruchu Szensztackiego zawierając z Nią przymierze miłości, czynią to z wiarą, że Maryja odpowie swoją wychowawczą i wstawienniczą mocą na każdy ofiarowany jej duchowy dar.

 

                                           

 

Trzykroć Przedziwna Matka i Zwycięska Królowa z Szensztatu

 

Treścią przymierza – obustronnej umowy pomiędzy partnerami (człowiekiem a Matka Bożą) - jest zobowiązanie do pracy nad sobą, gorliwej modlitwy, wiernego wypełniania swoich obowiązków, oraz oddawania związanych z tym zasług do dyspozycji Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej. To wszystko stanowi osobisty wkład w duchową owocność Jej działania z szensztackich sanktuariów. W zamian – potwierdza to historia i codzienność - wierzymy, że Maryja rzeczywiście jest Wychowawczynią dla każdego, kto nawiedza sanktuarium i swoją matczyną miłością prowadzi go do Jezusa.


W ten sposób członkowie ruchu stają się narzędziem nowej ewangelizacji w ręku Maryi, tym skuteczniejszym o ile głębsza staje się ich więź z Maryją. Pobożność narzędzia zakłada więc rezygnację z siebie, z własnej woli a realizowanie woli Bożej. Równocześnie każde „narzędzie” prezentuje tego, kto trzyma je w ręku, a więc chodzi też o jak najdoskonalsze upodobnienie się do Maryi w swojej postawie.


W osiągnięciu takiej postawy pomaga asceza – świętość w życiu codziennym, która mówi o tym, że każdy akt, jakiego człowiek dokonuje, ma wartość tym większą im większa jest jego miłość. W ten sposób małe czyny w oczach ludzkich mogą być wielkimi w oczach Bożych. Świętość w życiu codziennym przez naturalne afirmowanie codzienności, bez stosowania nadzwyczajnych środków ascetycznych, pomaga żyć w głębokiej więzi z ludźmi, z Bogiem i otaczającym nas światem.

« Wstecz
美国论文ESSAY代写
top private colleges