Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

O naszej Wspólnocie

Delegatura Wschodnia


Apostolat naszego Instytutu za wschodnią granicą Polski rozpoczął się 29 maja 1990 roku. Tego dnia trzy pierwsze siostry wyruszyły do Grodna na terenie Białorusi. Początki były trudne, ale siostry były pełne optymizmu. Wiedziały, że ich misja wpisuje się w duchowe pragnienia Ojca Założyciela wyrażone już w liście z Dachau w 1943 roku, i w modlitwach całej Rodziny Szensztackiej rozpoczętej w 1951 roku.

 

Modlitwa za Rosję

Ukochana Matko i Królowo! W Fatimie powiedziałaś: "Rosja się nawróci", "Moje Niepokalane Serce zatryumfuje". Pełne ufności kierujemy więc do Ciebie nasze prośby: wybłagaj narodowi rosyjskiemu . Spraw, by on tak jak dotąd był zwodzony i zmuszany do walki przeciw Bogu, tak teraz bardziej niż wszystkie narody, zaczął walczyć dla Boga. Doprowadź kościół na Wschodzie do jedności Opoka Piotra. Wybłagaj wielu świętych kapłanów i apostołów dla wschodu i ze Wschodu. Obudź w naszych szeregach odpowiedzialność za Wschód. Wyjednaj prześladowanym za wiarę braciom stałość, odwagę do wyznawania wiary i ducha męczeństwa. Okaż się także dla narodu rosyjskiego Wielką Misjonarką, Królową Apostołów, 

Trzykroć Przedziwną Matką. Przemień strumień krwi i łez

w jeden wszystko obejmujący i przemieniający strumień łask.

Ukochana Trzykroć Przedziwna Matko! Bądź Królową Rosji. Dla tej sprawy poświęcamy się Tobie całkowicie! Przyjmij całe nasze serce, cały nasz rozum, naszą wolę. Uwolnij nas od siebie i wypełnij całkowicie Bogiem, Chrystusem... (...)"

 

Obecnie mija już ponad 20. lat naszej posługi w Rosji i na Białorusi. Dziękujemy Dobremu Bogu za wszelkie łaski i możliwość służenia na tej pięknej ziemi Kościołowi Chrystusowemu i naszej Królowej, Matce Trzykroć Przedziwnej, Królowej Rosji.

« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写