Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

O naszej Wspólnocie

Charyzmat i duchowość

Charyzmat

Charyzmat jest darem Ducha Świętego, łaską daną od Boga człowiekowi, aby mógł urzeczywistnić posłannictwo, misję, którą otrzymał.
Nasz Założyciel, o. Józef Kentenich został obdarzony wybitnym charyzmatem wychowawczym. Wyrażało się to w powołaniu go przez Boga do szczególnego zadania i posłannictwa, aby kształtować nowego, ewangelicznego człowieka z pomocą i na wzór Matki Bożej, Wielkiej Wychowawczyni.


Więcej »

Duchowość

Duchowość naszego Instytutu wpisuje się w duchowość całego Dzieła Szensztackiego. Do jej podstawowych cech należy:   maryjność, która prowadzi do postawy patrocentrycznej, wiara w Opatrzność Bożą, pobożność przymierza,  pobożność narzędzia,  dążenie do świętości w życiu codziennym.
  Cały ten organizm świata duchowego, oparty na porządku bytu, równowadze pomiędzy naturą i łaską, właściwym rozumieniu wolności, ma prowadzić do ukształtowania silnych osobowości, które w duchu charyzmatu Dzieła, będą mogły oddać się działalności apostolskiej, aby służyć wychowaniu nowego człowieka.


Więcej »

Przymierze miłości z MTA

Przymierze miłości łączy wszystko!

Przymierze miłości z Matką Bożą jest duchową nicią, fundamentem duchowości całego Ruchu Szensztackiego. Bóg jest Bogiem Przymierza – dialogu z człowiekiem i całą wspólnotą ludzką. Mówi o tym Pismo św. Starego i Nowego Testamentu. Maryja, jako Matka Syna Bożego, jest szczególnym „ogniwem” tego przymierza. Ona prowadzi do jedności z Trójcą Świętą, każdego, kto się Jej oddaje.


Więcej »

« Wstecz
美国论文ESSAY代写
top private colleges