Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

O naszej Wspólnocie

Założyciel


Pozycje książkowe w j. polskim

O. Kentenich zostawił bardzo bogatą spuściznę w formie książek, wykładów, modlitw. Kilka pozycji jest przetłumaczonych na język polski, wiele z wykładów czeka na wydanie, są w zbiorach naszego Instytutu i innych wspólnot Dzieła Szensztackiego w Polsce. Coraz bogatsza jest lista opracowań systemu wychowania i systemu pedagogicznego  o. J. Kenetenicha.

Zachęcamy do zapoznania się w osobą Założyciela poprzez jego nauczanie. Przytaczamy kilka fragmentów podstawowych pozycji w j. polskim:
 

Szensztat. Akty Założycielskie - zbiór fundamentalnych założeń w oparciu o które powstało Dzieło Szensztackie, zawartych w wykładach o. Kentenicha w okresie od 1912 do 1944 roku. Pozycja pokazuje dynamikę kształtowania i rozwój duchowości, opartej na przymierzu miłości z Matką Bożą, która dla członków wspólnot szensztackich i wszystkich zainteresowanych staje się drogą do Boga.

 

„Każdy z nas powinien osiągnąć możliwie najwyższy stopień odpowiedniej dla swego stanu doskonałości i świętości. Nie tylko to, co wielkie i większe, ale co wręcz największe, powinno być przedmiotem naszego usilnego dążenia.” (…)

„Z pewnością nie jesteśmy w stanie dokonać większego apostolskiego czynu ani pozostawić tym, którzy po nas przyjdą, żadnej wartościowszej spuścizny, niż skłonienie naszej Pani i Królowej, aby tutaj (w kaplicy w Szensztacie) umieściła swój tron, rozdawała dary i czyniła cuda łaski. (…) Chciałbym, aby to miejsce stało się miejscem pielgrzymkowym i miejscem łask. (…) Wszyscy, którzy do tego miejsca przybywają, aby się w nim modlić, powinni doświadczyć wielkości Maryi…”

 


Moje serce Twoim sanktuarium. Myśli Ojca Józefa Kentenicha – zbiór wypowiedzi o. Józefa Kentenicha na temat głębokiej prawdy o zamieszkaniu ludzkiego serca przez Trójcę Świętą – Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga? (por. 1 Kor 3,16).
Proste rozważania i refleksje dotyczące dziecięctwa Bożego, zjednoczenia z Chrystusem, otwartości na działanie Ducha Świętego, mogą być pomocą do osobistej modlitwy i zachętą do owocnego apostolatu.

 

„Dziecięca miłość, która płonie w Sercu Zbawiciela, powinna teraz ożyć we mnie i promieniować w kierunku Ojca".

„Bóg chce, byśmy stali się świętymi przez Chrystusa. Im pokorniej pozwolę na siebie oddziaływać Chrystusowi, tym większy osiągnę spokój".

„Największym skarbem, jaki posiadamy, nie jest piękny wygląd, łatwość nawiązywania kontaktów, ani zewnętrzne owoce naszej pracy zawodowej czy uwzględnienia – największy skarb to Boże życie w nas!”

„Wiele zależy od tego, czy w sanktuarium naszych serc uczynimy wystarczająco dużo  miejsca dla krzyża. Dojrzałość osiągniemy tylko pod krzyżem i to krzyżem, który włożył na nasze ramiona sam Bóg".

 

W poniedziałek wieczorem… Rozmowy z rodzinami - o. Kentenich był wspaniałym duszpasterzem, kierownikiem duchowym małżeństw i rodzin. Uważał, że  pobożność małżeńska jest różna od innych dróg, rozwija własną duchowość, której istotą jest przygotowanie małżonków do postawy miłości. W swoich konferencjach porusza sprawy trudności i wyzwań życia małżeńskiego w obecnych czasach. Możemy dowiedzieć się,  że właśnie dzięki miłości małżeńskiej można stać się świętym.

 

 

Więcej: Biblioteka Szensztacka  


« Wstecz
custom writing
美国论文ESSAY代写