Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

O naszej Wspólnocie

Założyciel


SEKRETARIAT o. Kentenicha, beatyfikacja

Trwa proces beatyfikacyjny. Zachęcamy do ufnego proszenia Sługi Bożego Ojca Józefa Kentenicha o pomoc i wstawiennictwo w każdej trudnej sprawie, po ludzku niemożliwej do rozwiązania. Bóg chętnie pomaga, gdy wstawiają się za nami ci, którzy za życia kochali Go ponad miarę!

 

Modlitwa o beatyfikację o. J. Kentenicha

 

W trudnych dla Kościoła czasach nieustannie powołujesz ludzi,

którzy przez swoje słowo i przykład życia wskazują innym drogę do Ciebie.

Kościołowi naszych czasów ofiarowałeś kapłana, o. Józefa Kentenicha,

któremu zleciłeś posłannictwo głoszenia chwały Maryi.

On poświęcił się całkowicie Maryi i wielu ludzi doprowadził do przymierza miłości

z Trzykroć Przedziwną Matką i Zwycięską Królową z Szensztatu. 

Pragnął, aby wszyscy przez Maryję odnaleźli łatwiejszą drogę

do Chrystusa i do Ciebie, najlepszego i miłosiernego Ojca. 

Proszę Cię, udziel mu rychłej chwały wyniesienia na ołtarze. 

Niech jego przykład i posłannictwo ukazane zostaną Kościołowi i całemu światu, 

aby jak najwięcej ludzi mogło doświadczyć jego pomocy. 

Wysłuchaj moich próśb, które zanoszę za wstawiennictwem

Ojca Kentenicha, na cześć Matki Bożej

i na Twoją nieskończoną chwałę, miłosierny Boże Ojcze. Amen.

 

Imprimatur:
Za pozwoleniem Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej
z dnia 6.IV 1994 r., Nr 494/NK/94
Bp Stanisław Kędziora – Wikariusz Generalny
Ks. Romuald Kamiński – Notariusz

 

Sekretariat o. Józefa Kentenicha w Polsce


Przy Centrum Ruchu Szensztackiego w Otwocku-Świdrze działa Sekretariat Ojca Kentenicha, którego celem jest gromadzenie świadectw o Słudze Bożym o. J. Kentenichu,  o jego wstawiennictwie u Boga i pomocy, którą wierni otrzymują za jego przyczyną.
Ponadto Sekretariat stara się, aby jak najwięcej ludzi poznało życie i Dzieło o. Kentenicha. Rozprowadzane są nowenny, pozycje książkowe związane z duchowością Szensztatu. W planach są także inne formy szerzenia kultu Sł. Bożego (filmy, ścieżki edukacyjne, płyty itd.).


Zainteresowani osobą o. Józefa Kentenicha, proszeni są o kontakt do Sekretariatu na adres:


Sekretariat Ojca Józefa Kentenicha
ul. Br. Czecha 9/11
05-402 Otwock, tel.22/779 34 24

e-mail: sekretariat.ojca.kentenicha@szensztat.pl

 

Międzynarodowy Sekretariat Ojca Kentenicha na Górze Szensztat:

 www.Pater-Kentenich.org/pl/

 

 


 

« Wstecz
美国论文ESSAY代写
top private colleges