Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

O naszej Wspólnocie

Nasza wspólnota


Rytm naszego dnia

Wszędzie, gdzie prowadzimy życie wspólne, na placówkach, ale także w życiu eksternistycznym, każda siostra ma określony RYTM DNIA, który ma jej pomagać w osobistym dążeniu do świętości, pielęgnowaniu życia duchowego i wypełnieniu powierzonych jej obowiązków.
 

Najczęściej wstajemy o 5.30, następnie są modlitwy poranne i rozmyślanie. Każdego dnia uczestniczymy we Mszy św. Po południu jest czas na nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, półgodzinne czytanie duchowe, pogłębiające naszą duchowość. Miłość do Maryi przynagla nas do codziennej modlitwy różańcowej.  Każdy dzień kończy wspólnotowa lub indywidualna modlitwa wieczorna.
 

Na placówkach są wspólne posiłki, które są okazją do pielęgnowania życia wspólnotowego, radości, ale i ducha ofiary.
Każda siostra ma codziennie czas do odpoczynku i odprężenia. Może go spędzić w samotności lub we wspólnocie. Raz w roku wyjeżdżamy na wakacje do domu rodzinnego (dwa tygodnie).
 

Pomimo, że dzień określony jest pewnym porządkiem, jednak każdy jest inny, wypełniony Bożym prowadzeniem, ofiarną służbą człowiekowi i miłością do Jezusa i Maryi. To nadaje piękno i pokój naszemu życiu, czyni nas szczęśliwymi.
 

« Wstecz
美国论文ESSAY代写
top private colleges