Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

O naszej Wspólnocie

Charyzmat i duchowość


Charyzmat

Charyzmat jest darem Ducha Świętego, łaską daną od Boga człowiekowi, aby mógł urzeczywistnić posłannictwo, misję, którą otrzymał.
Nasz Założyciel, o. Józef Kentenich został obdarzony wybitnym charyzmatem wychowawczym. Wyrażało się to w powołaniu go przez Boga do szczególnego zadania i posłannictwa, aby kształtować nowego, ewangelicznego człowieka z pomocą i na wzór Matki Bożej, Wielkiej Wychowawczyni.


Uczestnicząc duchowo w charyzmacie Założyciela, w codziennej posłudze, w różnych zawodach dostępnych kobietom konsekrowanym, postawą, modlitwą, ofiarą i czynami staramy się naśladować Maryję w oddaniu się Jezusowi i Kościołowi. W ten sposób wszystko co czynimy ma charakter wychowawczego oddziaływania na innych, promieniowania postawą, która cechowała Maryję.

Bezpośrednią realizacją charyzmatu jest praca apostolska wśród rodzin, dzieci, dziewcząt i matek, mająca na celu „wychowanie nowego człowieka i nowej społeczności”. Szczególnie staramy się  pomagać współczesnej kobiecie dostrzec jej wielką i niepowtarzalną godność oraz inspirować do rozwoju własnej kobiecości.

W pracy samowychowawczej i wychowawczej w stosunku do osób, którym służymy, staramy się pielęgnować wolność serca, wrażliwość, czystość i duchowe piękno, delikatność i serdeczność. Jedną z najważniejszych cech, które do których dążymy  to wielkoduszna służba i pełne miłości duchowe macierzyństwo.
                 Ojciec Kentenich – charyzmatyczny wychowawca

Ojciec Kentenich głosił wielkość Maryi jako Wychowawczyni nowego człowieka i nowej społeczności. Taki jest też główny cel Dzieła Szensztackiego. „Nowy człowiek”, kształtowany na wzór Maryi i przez Maryję w sanktuarium szensztackim, to taki człowiek, który w swoim osobistym powołaniu doskonale wypełnia powierzone mu przez Boga zadanie. Maryja jest wzorem takiej postawy, bo Ona, najdoskonalej z ludzi, podążała za Chrystusem drogą wiary, zmagając się z codziennością i odnajdując w niej drogę do świętości. Ona jest także Wychowawczynią, która przykładem swojego życia, a także wstawienniczą mocą u Swojego Syna, pomaga nam przeżywać codzienność w świetle łaski i w otwarciu się na wolę Bożą. 
Ojciec Kentenich dostrzegał wielką misję Maryi w Kościele, jako Pomocnicy i Towarzyszki Chrystusa w dziele zbawienia. Misję tę Maryja otrzymała od samego Jezusa w Jego testamencie skierowanym do Niej z krzyża – „Niewiasto, oto Syn Twój” (J, 19,26). „Nowa społeczność”, to apostolska wspólnota, która zjednoczona jest wokół Maryi, jak uczniowie w Wieczerniku podczas Zesłania Ducha Świętego. Wspólnota ta oddana jest misji, by za wzorem Maryi i przez Nią, wszystkich prowadzić do Chrystusa.

Ojciec Kentenich był charyzmatycznym wychowawcą, który założonemu przez siebie dziełu pozostawił realizację tej misji, powołując do życia różne wspólnoty i tworząc własny system wychowawczy. Maryjna duchowość Ruchu jest oparta na przymierzu miłości z Maryją, duchowości narzędzia i świętości w życiu codziennym.
 

« Wstecz
美国论文ESSAY代写
top private colleges