Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

BÓG KOCHA ROSJĘ

W tym miejscu chcemy dzielić się znakami, które Boża Opatrzność kieruje do nas przez wydarzenia o wymiarze religijnym i duchowym, które dzieją się za wschodnią granicą Polski i łączą się z duchowym oddziaływaniem Szensztatu. Pierwszą informacje otrzymaliśmy z Moskwy, od Mariny i Andrzeja.

 

    Relacja o odwiedzinach Matki Bożej

w obrazie AUXILIARU w Moskwie

 

W dniach 8-9 października 2011 roku Moskwę nawiedził obraz Pielgrzymującej Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej – Auxiliar. W czasie porannej Mszy świętej obraz był wystawiony przed głównym ołtarzem w katedralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP. Na początku liturgii proboszcz parafii ks. Józef Zaniewski powiedział krótko o tradycji nawiedzenia przez Matkę Bożą rodzin, a wikary ks. Zbigniew przeczytał tekst mówiący o historii tego obrazu. Przed błogosławieństwem, na koniec Mszy świętej, Opiekunowie modlitewnych kręgów Pielgrzymującej MTA (skrót od łacińskiego tytułu: Mater Ter Admirabilis) odnowili swoje poświęcenie, a chętni mogli pomodlić się przed obrazem. Po Mszy świętej odbyło się spotkanie dla osób należących do modlitewnych kręgów, które przyjmują w swoich domach Pielgrzymującą Matkę Bożą.


Idea Pielgrzymującego obrazu – duchowego sanktuarium narodziła się w 1950 roku w Brazylii. Inicjator tego ruchu, Jan Luiz Pozzobon, poświęcił się Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej i odkrył, jako swoje osobiste posłannictwo: nieść Maryję do rodzin. Na apostolat poświęcał dwie godziny dziennie i w ciągu długich lat swojego pielgrzymowania przeszedł z obrazem ponad 140 000 km – pieszo, w deszczu, pod wiatr i w palącym słońcu – przynosząc Matkę Bożą do wielu rodzin, szkół i szpitali, wszędzie tam, gdzie potrzbna była Jej pomoc. Obraz ważył ponad 10 kilogramów, co wymagało wiele siły i zaparcia, aby go nieść. Później zaczęto wykonywać obrazy mniejszego rozmiaru.   W czasie swojej podróży po Europie, z obrazem MTA, Jan Pozzobon nawiedził Rzym. Błogosławiony Jan Paweł II dowiedział się wtedy o jego owocnej pracy apostolskiej i pobłogosławił jego pracę. Od tej pory rozpoczął się nowy etap pielgrzymowania obrazu – poza granicami Brazylii. (...)

 

W ostatnich latach narodziła się idea koronacjii Pielgrzymującego obrazu matki Bożej jako Królowej Nowej Ewangelizacji Europy. Ta myśl stała się odpowiedzią na życzenie błogosławionego Jana Pawła II, który mówił o tym, że nowa  Ewangelizacja powinna być prowadzona „z nową gorliwością, nowymi sposobami, przy wykorzystaniu nowoczesnych środków”. Kopia Pielgrzymującego Sanktuarium MTA – tego samego, z którym pielgrzymował Jan Luiz Pozzobon – od maja 2009 roku pielgrzymuje po Europie. W tym obrazie Matka Boża nawiedziła już Niemcy, Hiszpanie, Portugalię, Chorwacje, Słowenie, Szwajcarię, Rumunie, Polskę i Rosję. Swoje pielgrzymowanie zakończy w sierpniu 2012 roku, a 8 września 2012 roku odbędzie się uroczysta koronacja Pielgrzymującego Obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, jako Królowej Nowej Ewangelizacji Europy.

 

 

----------------------------------------------------------

Więcej bieżących informacji  > Delegatura Wschodnia

 

Diecezjalne Dni Młodych w St. Petersburgu
W dniach 17-19 sierpnia 2012 r. w St. Petersburgu odbywały się Diecezjalne Dni Młodzieży, które zgromadziły ponad 100 młodych osób, razem ze swoimi duszpasterzami, z różnych miast archidiecezji moskiewskiej, m. in. z Tuły, Niżniego Nowgorodu, Kaliningradu i Biereznikow. O przebiegu Dni Młodzieży i swoim w nich udziale, pisze s. Marianna Kułakowska z Delegatury Wschodniej, pracująca w Puszkinie (St. Petersburg).

 

Rekolekcje w Moskwie 13-14.10.2012 r.

W dniach 13-14 października br. w Moskwie odbyły się dwudniowe rekolekcje dla osób należących już do Ruchu Szensztackiego, dla osób odpowiedzialnych za kręgi Pielgrzymujące Sanktuarium i sympatyków. Rekolekcje poprowadziła s. M.Lidia Czerwonka, przełożona prowincjalna Sióstr Szensztackich. Relacje z tego wydarzenia przesłali z Moskwy Andriej i Marina z Moskwy.

 

Lux ex Oriente - Światło ze Wschodu

Relacja z dnia skupienia, które odbyło się w II niedzielę Adwentu w naszym domu w Puszkinie - Aleksandrowskaja, 8 grudnia 2012 r. Informację przekazały nam siostry Marianna i M.Adela, tłumaczenie na j. rosyjski - Marina i Andriej.

 


« Wstecz
美国论文ESSAY代写
top private colleges